Vant mot barnevernet – får datteren tilbake

– Et grovt brudd på menneskerettighetene, sier advokaten. Kommunen avviser påstanden og står fortsatt for barnevernets vurdering.

Foreldrene på møte med sin advokat.

Foreldrene møtte sin advokat sammen med NRK fredag formiddag. De ønsker å være anonyme.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Jeg har aldri opplevd en liknende sak der jeg har vært så trygg på at det som har blitt gjort, har vært feil, sier foreldrenes advokat, Ann-Iren Skjelbred.

– Det er forhold i dommen vi fortsatt er uenige i, svarer barnevernleder Ingunn Grude.

Påstander om vold

I 2014 ble foreldreparet i Andebu fratatt sine to døtre. Årsaken var blant annet påstander om vold i hjemmet. Yngstejenta var da 14 dager gammel.

Påstandene om vold ble senere tilbakevist. Det eldste barnet kom tilbake til familien etter noen måneder i fosterhjem, mens det yngste barnet ble værende i sitt fosterhjem.

Da saken ble prøvd i fylkesnemnda for barnevernssaker, uttalte en psykolog at det minste barnet kunne ha fått skader av at foreldrene hadde kranglet under svangerskapet.

Påstanden ble utsatt for kritikk i nemda, men landet likevel på at minstebarnet ikke skulle tas ut av fosterhjemmet.

Foreldrene gikk til retten, som nå kommer med skarp kritikk av barnevernet.

Det kan synes som om man i ettertid har vært mer opptatt av å forsvare tidligere valg og å finne "feil" ved foreldrene enn å se på sakens problemstillinger med friske og kritiske øyne.

Tønsberg tingrett

Som svar på tingrettens vurdering sier Grude at det er en fremstilling de overhodet ikke kjenner seg igjen i.

– Vi jobber ikke på den måten, sier hun.

Gleder seg til å bli storesøster igjen

– Hele verden gikk under for oss. Vi ble fratatt begge barn, og etter vår mening ble det gjort uten grunn, sier faren til NRK.

Retten mener barnevernet overreagerte, og barnet får nå komme tilbake.

– Det føles godt å endelig bli hørt.

Tilbakeføringsprosessen til det nå to år gamle barnet starter 29. februar, og det eldste barnet gleder seg til å bli storesøster igjen.

– En speisell sak

Foreldrenes advokat, Ann-Iren Skjelbred, sier saken er spesiell.

– Retten har sagt at den har ikke vært i tvil, og det er en enstemmig dom. Jeg mener at dommen er en klar konstatering på at det her har skjedd et grovt brudd på menneskerettighetene til familien.

Barnevernleder i Andebu kommune, Ingunn Grude, avviser dette.

– Verken fylkesnemnda eller tingretten har skrevet noe om at det er brudd på menneskerettighetene her, sier hun.

– Ingen skam å snu

Skjelbred understreker at barnevernet skal reagere ved mistanke om omsorgssvikt, men mener det skulle ha snudd underveis.

– Man kunne reagert på en helt annen måte ved en grundigere utredning og eventuelt hjelpetiltak, i stedet for å ta barna fra mor på det tidspunktet. Videre gikk det noen uker, men det tikket inn beviser som talte mot mistanken, og det er ingen skam å snu.

Advokaten mener at det med små barn er viktig å snu raskt når bevisene peker en helt annen retning.

Mener saken er godt håndtert

Barnevernet i Andebu har fått mye kritikk i etterkant av Christoffer-saken, der en åtte år gammel gutt døde etter vold i hjemmet. Skjeldbred tror dette kan ha skapt et hysteri rundt barnevernssaker.

Barnevernleder Ingunn Grude avviser dette.

– Christoffer-saken har ikke påvirket våre vurderinger og beslutninger i denne saken, sier hun.

Barnevernleder i Andebu kommune, Ingunn Grude.

Ingunn Grude sier at barnevernet har lært av denne saken, som de lærer av alle andre saker de jobber med. – Vi jobber med vanskelige problemstillinger, og saken har vært kompleks, så det har vi lært av, sier hun.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Er denne saken godt nok håndtert?

– Ja, vi mener at saken er godt håndtert og vi står for det arbeidet som er gjort i saken.

– Er det gode nok rutiner for barnevernsarbeidet i Andebu?

– En barneverntjeneste kan selvfølgelig alltid bli bedre, og vi jobber hver eneste dag med å bli bedre. Men vi vurderer at vi har gode prosedyrer på hvordan vi utfører vårt arbeid, og vi forholder oss også selvfølgelig til lov om barneverntjenester som er en rettesnor for oss.