Sandefjord lufthavn vant

Avinor flysikring tapte saken der selskapet krevde omlag 15 millioner kroner fra Torp Sandefjord lufthavn. Det er også gledelig nytt for flyplassen på Rygge.

Widerøe og Norwegian fly

Kravet har sitt utgangspunkt i innflygingstjenestene til Avinor før tårnet på Torp tar over.

Foto: Sandefjord Lufthavn Torp

Både Rygge og Torp fikk hver sin regning fra Avinor som inneholdt en såkalt sektoravgift for innflygning i luftrommet over flyplassene. Fram til nå har dette vært gratis for de to private flyplassene. Avinor mente at dette var noe flyplassene måtte betale for.

Fra før betaler Torp en tårnavgift på 35 millioner kroner.

Avinor har vært i dialog og forhandlinger med Sandefjord lufthavn siden 2010, men partene har ikke blitt enige.

– Gledelig

Gisle Skansen
Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Det er fullt medhold, for oss. Og det er hyggelig at tingretten har tatt våre synspunkter på alvor, sier administrerende direktør Gisle Skansen ved Torp Sandefjord lufthavn.

Retten trekker fram at Avinor godt kunne ha tatt betalt for tjenesten, dersom det var klarlagt at selskapet hadde krav på vederlag gjennom en avtale eller forskrift.

Avinor tar dommen til etterretning

Avinor er også dømt til å betale saksomkostninger på over en halv million kroner.

– Vi tar dommen til orientering, og vil nå vurdere konsekvensene av dommen og hvorvidt det er aktuelt å anke, sier administrerende direktør i Avinor flysikring, Anders Kirsebom.

En ny forskrift om dette forholdet er ute til høring. Det kan bety at de private flyplassene må betale en avgift i framtiden.