Hopp til innhold

Celine (21) vant mobbesak mot kommunen

Sandefjord kommune må betale Celine Nergård Smitt nærmere 900.000 kroner i erstatning for mobbing på barneskolen.

Celine Nergård Smitt

Celine Nergård Smitt tapte saken om erstatning etter mobbing i tingretten. Men i lagmannsretten vant hun fram.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

21-åringen gikk til sak mot Sandefjord kommune og krevde erstatning fordi hun fikk en psykisk lidelse etter mobbing på barneskolen.

I løpet av årene på barneskolen og ungdomsskolen byttet hun skole to ganger og fikk hjemmeundervisning for å unngå mobberen.

Nå har Agder lagmannsrett kommet til at ansatte på barneskolen ikke avdekket og forhindret det hun ble utsatt for i første og andre klasse. Dermed oppfylte ikke skolen kravet om å gi henne et trygt og godt skolemiljø.

Ungdomsskolen gjorde tiltak og kan ikke klandres, mener retten.

Smitt er fornøyd med utfallet i lagmannsretten.

– Jeg er lettet. Nå har jeg endelig fått plassert ansvaret der det hører hjemme, sier hun.

Les også Ny forskning: Mobbing påvirker den psykiske helsen til alle som ser det

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Ble redd for å gå på skolen

Ifølge lagmannsretten er det sannsynlig at hun har blitt utsatt for minst tre konkrete episoder av fysisk vold på skolen og skolefritidsordninga fra en elev. Det har også vært en hendelse på fritida.

Smitt skal daglig ha fryktet mobbingen. Etter hvert ble hun redd for å gå på skolen og SFO.

Først da hun byttet skole i slutten av andre klasse, fikk hun det bedre.

Retten kom fram til at hun utviklet en psykisk skade etter mobbingen og det utrygge skolemiljøet på barneskolen. Hadde skolen grepet inn, og sørget for et trygt og godt miljø, hadde hun ikke hatt en skaden.

På ungdomsskolen gikk også eleven som hadde mobbet henne. Da ble hun utrygg og sårbarheten hun bar med seg fra barneskolen utviklet til en psykisk skade, mener retten.

Glad for å bli hørt

Sandefjord kommune er dømt til å betale henne 891.818 kroner i erstatning for at hun har blitt 20 prosent varig ufør. Kommunen må også betale over 1,2 millioner kroner i saksomkostninger.

Selv om hun er tilkjent rundt 400.000 kroner mindre i erstatning enn hun ba om i retten, er hun ikke skuffet.

– Det betyr ingenting. Det viktigste er at jeg har blitt hørt, sier Smitt.

Les også Uføre Cecilie vant mobbesak, men politikerne vil ha ny runde i retten

Cecilie Haugen

Ikke enstemmig

Dommen er ikke enstemmig. En lagdommer finner det ikke bevist at hun oppfyller kravet til å være varig ufør. Ifølge en sakkyndig var det umulig å fastslå om hun er varig ufør nå. Rettssaken antas også å gi betydelig stress, som forsterker symptomene, mener den sakkyndige.

Da saken var oppe i tingretten, kom den til at hun ikke var blitt varig skadet. Dermed var det ikke grunnlag for erstatning.

Skal lese dommen grundig

Kommunen har påpekt at den gjorde tiltak for å bedre skolemiljøet på barneskolen og at den ikke kan klandres.

Advokat i KS Øyvind Renslo

Advokat i KS, Øyvind Renslo sier lagmannsrettens dom ikke er i samsvar med kommunens påstand og vurdering.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Advokat i KS, Øyvind Renslo, har ført saken for Sandefjord kommune. Han ser at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten.

Vi vil nå gå grundig gjennom dommen for å se om det er grunnlag for å anke til Høyesterett, sier Renslo.

Ut over dette har han ingen kommentarer.

Håper å slippe ny rettsrunde

Etter to rettsrunder, håper Smitt at saken ikke skal opp på nytt. Nå vil hun bare konsentrere seg om studiene fremover.

– Drømmen for fremtida er å kjøpe leilighet, studere, reise og finne glede i hverdagen og komme meg videre.

Celine Nergård Smitt i Agder lagmannsrett

Smitt håper dommen fra Agder lagmannsrett blir stående og at hun slipper en ny runde i retten.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

De fleste får medhold i mobbesaker

Mange elever opplever mobbing på skolen. De siste to årene har rundt 2500 elever klaget til Statsforvalteren fordi skolene ikke har løst mobbesaker.

Statssekretær Halvard Hølleland i Kunnskapsdepartementet mener skolene ikke gjør nok jobb, siden over 90 prosent får medhold i sakene. Nye regler skal legges fram neste år.

– Så skal vi sette i gang et kompetanseprogram for lærere. Det er for å sikre at de er tidlig ute og tett på, hvis elever opplever mobbing.