Vant anbudet, men fikk ikke levere mat

Matvarehuset i Bergen leverte det rimeligste tilbudet da Seljord kommune hadde anbudskonkurranse om levering av mat til helseinstitusjonene. Men kommunen valgte et lokalt firma i stedet.

Mat på sykehjem

FERDIGMAT: Kampen om å få levere mat til helseinstitusjonene i Seljord har nå i stedet blitt advokatmat. (illustrasjonsfoto)

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Matvarehuset A/S i Bergen har nå klaget Seljord kommune inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa)

Henrik Bjørge, advokat

Henrik Bjørge er advokat for Matvarehuset A/S

Foto: Moment Studio

Kommunestyret valgte nemlig å avlyse konkurransen til tross for at Matvarehuset hadde levert det rimeligste tilbudet.

I stedet ble oppdraget gitt til Dyrskun Arrangement.

Useriøst, mener Matvarehusets advokat fra NHO Service, Johan Henrik Bjørge.

– Her inviterer man til konkurranse for å få de beste løsningene, og så får man det til best mulig kostnad og slenger igjen døra. Det synes vi ikke noe om.

Krever erstatning

Matvarehuset A/S ønsker nå erstatning av Seljord kommune, som avlyste anbudskonkurransen før kontrakten ble underskrevet.

Politikerne vedtok i formannskapet at kommunen istedenfor skulle levere maten selv. Det syntes ikke Bjørge noe om.

Kari Gro Espeland

Kari Gro Espeland mener det ikke var avgjørende at ikke en lokal aktør vant anbudet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi mener det ikke foreligger grunnlag for å avlyse konkurransen slik kommunen har gjort.

Konstituert rådmann i Seljord, Kari Gro Espeland, sier de er kommet opp i en situasjon de godt kunne vært foruten.

– Jeg skulle absolutt ønske at vi ikke var i denne situasjonen, men Matvarehuset signaliserte tidlig at de ville klage kommunen inn for Kofa, så direkte overrasket er jeg ikke.

– Dette var jo en anbudskonkurranse Matvarehuset vant. Hvorfor trakk kommunen seg og bestemte å levere maten selv etter å ha hatt en anbudskonkurranse to ganger?

– Intensjonen med å trekke anbudskonkurransen var å få en vurdering av å produsere maten i egen regi. Den vurderingen var vel ikke tatt på et tidligere tidspunkt. Så derfor ble anbudskonkurransen stoppet.

Avlyste to ganger

Den forklaringen holder ikke vann, mener Bjørge.

– Man kan absolutt lage mat i egen regi, men man kan ikke sette i gang en konkurranse som blir avlyst to ganger. Da får mange aktører kostnader til ingen nytte, og vi synes kommunen burde håndtert dette på en helt annen måte.

Bjørge mener politikerne følte et press da det ikke var en lokal matleverandør som vant anbudet, og at det kan ha påvirket avgjørelsen. Slik oppfatter ikke Espeland det.

– Nei, det har ikke jeg noe grunnlag for å mene noe om. Det var et politisk ønske og en vurdering av å produsere mat i egen regi.

Kommunen har nå engasjert advokat og avventer resultatet.

Matvarehuset A/S med advokat Henrik Bjørge er klar på hva de ønsker.

– Jeg håper først og fremst at man ikke skal gjøre slik framover. Bedriften hadde hatt et sterkt et ønske om å levere tjenesten til kommunen. Hvis ikke det lar seg gjøre, må de få dekket kostnadene eller tap de har hatt.