Hopp til innhold

– Jeg forstår godt at ingen vil ansette meg

100 prosent ufør på grunn av psykiske lidelser, ikke vært i arbeid på 20 år, lite utdannelse og begrenset med arbeidserfaring. Slik ser CV-en til Hedda Abel (43) ut. Likevel mener Nav at hun har alle forutsetninger for å kunne finne en jobb selv.

Hedda Abel

HJELP: Hedda Abel er frustrert over at hun ikke får hjelp fra Nav til å få jobb.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

– Jeg forstår arbeidsgiverne godt, sier Hedda Abel.

Hun har søkt 30 jobber det siste året, uten å lykkes. Arbeidsgiverne hun har vært i kontakt med, sier det samme – de tør ikke ansette en person som ikke har vært i arbeid på 20 år.

Nå er det ti år siden sist hun var innlagt på en institusjon. Hun har bipolar lidelse, men betegnes i dag som frisk nok til å kunne jobbe.

– For å få vist arbeidsgiverne det jeg har av ressurser, trenger jeg å komme meg inn i en jobb. Det er det jeg trenger hjelp til fra Nav, forklarer hun.

Hun har gjentatte ganger vært i kontakt med Nav for å få en samtale med en saksbehandler, uten å lykkes.

– Jeg har ringt og jeg har møtt opp personlig på kontoret. De har lovet å ringe meg opp, men det har ikke skjedd. Det virker som det er lettere å få tak i Kongen enn en saksbehandler på Nav, sier hun.

Har prøvd selv

For noen uker siden fikk hun brev fra Nav hvor de vurderer at hun har gode muligheter til å skaffe jobb selv gjennom egen innsats.

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan fatte et slikt vedtak uten å ha foretatt en individuell vurdering og snakket med meg. Hadde de gjort det ville jeg jo fortalt at jeg allerede har forsøkt i ett år, sier hun.

– Mange om beinet

– Det er en behovsvurdering som er gjort på bakgrunn av de spørsmålene som brukeren svarte på da hun registrerte seg på nav.no. I dette tilfellet ser vi at hun ikke har blitt tilbudt en samtale. Det burde hun fått, sier leder ved Nav i Stokke, Jessica Sørensen.

Hun forteller at det er mulig å sette inn andre tiltak for dem som trenger mer bistand for å komme i jobb, men at de må gjøre tøffe prioriteringer.

– Det er få tiltaksplasser og det er mange om beinet, så det er de som trenger det aller mest som blir vurdert for tiltak.

En bruker som har vært utenfor arbeidslivet i over 20 år vurderes ikke nødvendigvis som en av dem som står lengst unna arbeidslivet, ifølge Sørensen.

– Vi har brukere som står lenger unna jobb enn det.