Vannledning er lagt gjennom gravhaug

Hovedvannledningen til Tønsberg kommune er lagt tvers gjennom en gravhaug fra vikingtiden. Graven kan ha tilhørt vikingkongen Bjørn Farmann.

Skilt som varsler at en vannledning er lagt over jordet

VANNRØR: Hovedvannledning er 70 cm i diameter. Røret er gravd ned ca. 1,5 meter ned i bakken i en tre meter bred sjakt, tvers gjennom det som var trolig var en gravhaug med vikingskip. Gravhaugen er tidligere pløyd bort.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I desember 2018 offentliggjorde Vestfold fylkeskommune at det var funnet nagler fra et vikingskip på et jorde ved Jarlsberg hovedgård på Sem i Tønsberg.

Funnstedet er i ettertid undersøkt med georadar og bildene viser en gravhaug og et stort rør som går tvers gjennom gravhaugen.

Tirsdag fikk fylkeskommunen bekreftet at det ble lagt et vannrør i området i 1967.

– Dette er bare trist. Midt gjennom gravhaugen, og det som kan være et vikingskip, går hovedvannledningen inn til Tønsberg.

Det forklarer Terje Gansum, leder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Georadarbildet viser at en hovedvannledning går rett gjennom en gravhaug med vikingskip. Gravhaugen ligger på Jarlsberg i Tønsberg

VANNRØR: Georadarbildet viser at hovedvannledningen (merket rødt) går tvers gjennom en av gravhaugene på Jarlsberg hovedgård i Tønsberg kommune.

Foto: Skjermbilde

På størrelse med Osebergskipet

Funnet av skipsnaglene ble gjort med metallsøker og er på størrelse med dem som er i Gokstadskipet og Osebergskipet.

Skipsnagler som ligger på bakken.

SKIPSNAGLER: Funnet av skipsnaglene ble gjort med metallsøker

Foto: Vestfold fylkeskommune

– Det er ingen småbåt som har ligget her, men hva som er igjen er ikke godt å si.

Gansum frykter rørledningen har ødelagt det som kan være skipet til Bjørn Farmann, sønn av Harald Hårfagre. Han var småkonge i Tønsberg på begynnelsen av 900-tallet og ble drept rundt år 930.

– Vi har en annen gravhaug i området her som blir kalt Farmannhaugen, men ved utgravninger i 1917 og 1918 viste det seg at den haugen ikke inneholdt noen grav.

Ifølge Snorres kongesaga ble Bjørn Farmann drept av sin halvbror Eirik Blodøks og gravlagt i et skip på Sem kongsgård.

Terje Gansum

Terje Gansum, leder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

– Kanskje denne haugen er Bjørns grav, men den er jo dessverre ødelagt nå, sier Gansum.

Gravhaugen som lå der skipsnaglene ble funnet er pløyd bort. Det samme er flere andre gravhauger i området.

– Mye er ødelagt

– Det er gjort flere flotte vikingfunn i området, og vi vet det er mer ute på jordet her, sier Gansum.

Området der skipsnaglene ble funnet er undersøkt med georadar, men Gansum skulle gjerne undersøkt hele jordet.

– Det er mye som er pløyd bort gjennom årene, men hadde vi brukt georadar på hele jordet kunne vi funnet mer, sier han.

Vestfold fylkeskommune skal nå kontakte Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren for å diskutere hva de skal gjøre med funnet.

Jorde med vikingfunn på Jarlsberg hovedgård i Tønsberg

FUNNSTEDET: På dette jordet ved Jarlsberg hovedgård i Tønsberg er det funnet flere skipsnagler fra et vikingskip. Gravhaugen som lå her er pløyd bort.

Foto: Philip Hofgaard / NRK