Hopp til innhold

Mange forsvinner etter første stemme

Unge er flinke til å bruke stemmeretten sin den første gangen de stemmer. Men så stopper de.

Victoria Lindahl og Mie Pedersen

STEMMERETTEN: Victoria Lindahl og Mie Pedersen bruker stemmeretten sin.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg liker å ha en påvirkning på det som skjer, sier Victoria Lindahl.

Mie Pedersen følger opp:

– Det er jo den måten man kan være med å forme landet sitt på. Å bruke stemmeretten.

De to annengangsvelgerne bruker stemmeretten sin, men er i alderen politikerne vanligvis sliter med å nå.

Eldre stemmer nesten alltid

Valgdeltakelsen i Norge har vært ganske stabil de siste årene, men ved stortingsvalget i 2021 gikk tallene noe ned, ifølge Valgdirektoratet.

Mennesker i alderen 60 til 80 år stemmer nesten alltid.

Men de unge i alderen 20-24 år stemmer sjeldnere. Tall fra SSB viser at 47 prosent stemte i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

I alderen 18-19 år var det 58 prosent som brukte stemmeretten sin.

Andel som stemte i kommunestyre- og fylkestingsvalget

Alder

2015

2019

18-19 år

48,3

58,3

20-24 år

36,4

47

25-44 år

51,5

56,4

45-66 år

67,7

71,9

67-79 år

75,9

78,7

80 år eller eldre

56,8

61,8

Kilde: SSB

Unge velgere

I september venter kommunestyre- og fylkestingsvalget – et valg som tradisjonelt sett har lavere valgdeltakelse enn ved stortingsvalg.

Denne uka samlet flere krefter seg i Tønsberg for å finne ut hvordan de kan øke valgdeltakelsen.

Blant dem som deltok var valgforsker fra Institutt for Samfunnsforskning, Johannes Bergh.

Valgforsker Johannes Bergh

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for Samfunnsforskning.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Annengangsvelger er en velger som kanskje har mulighet til å stemme en gang, men som da gjerne har flyttet hjemmefra og i ferd med å starte et nytt liv. Kanskje de ikke har de samme sosiale nettverkene som man har når man stemmer for første gang.

Han mener det sosiale akspektet også kan være viktig. Det å være flere som stemmer sammen.

– De som har en partner som ikke er så interessert i politikk, tar med seg vedkommende og stemmer. Det kan også bety noe.

– Få frem hvorfor valget er viktig

Å nå frem til de unge velgerne er ikke så lett, mener Bergh.

Spesielt unge menn er for dårlige til å komme seg til stemmeurnene.

– Vi har en generasjon av unge menn i dag som stemmer i mindre grad enn tidligere. Kanskje særlig de som ikke tar høyere utdanning, sier Bergh.

For å øke valgdeltakelsen, mener valgforskeren at politikerne har den viktigste jobben.

– De må mobilisere velgerne og få frem hvorfor valget er viktig.

Lindahl og Pedersen på Universitetet i Sørøst mener politikerne må nå ut der de unge velgerne er.

– På sosiale medier eller komme ut til høyskolene og universitetene.

– Nytter å engasjere seg

Sigbjørn Gjelsvik er kommunal- og distriktsminister. Han tror det er flere ulike tiltak for å få flere til å bruke stemmeretten.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik står på en scene og holder en tale.

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det å vise at det nytter å engasjere seg. Å gi handlingsrom til kommunene sånn at det faktisk betyr noe å engasjere seg, sier han.

Gjelvsik tror også at flere vil fatte interesse for politikken dersom de ser at de har mulighet til å gi noen veivalg når det gjelder hvordan kommunen skal være organisert og hva slags tilbud den skal ha.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark