Strømprisen stuper

Store mengder snø på fjellet ser ut til å kunne gi lavere strømpriser i mange måneder framover.

Masse snø i fjellet gir billigere strøm

Det kommer trolig til komme store mengder smeltevann ned Tinnelva i Notodden og gjøre at kraftverket kan produsere mye strøm i løpet av våren og sommeren, sier Nicolai Østhus i Øst-Telemarken brukseierforening.

Selv om det er bart mange steder i lavlandet, har det kommet store snømengder i fjellet i Sør-Norge.

Mange kraftselskap tapper nå ned så mye de kan, for å gjøre plass til vannet som kommer til å fylle opp magasinene.

Mjøsvatn

Langs bredden, er det tydelig at innsjøen Møsvatn er tappet kraftig ned. Det kommer til å renne store mengder vann ned i innsjøen når snøen på fjellet smelter.

Foto: Thomas Nicolai Blekeli

– Nå prøver vi å tappe ned magasinene og produsere så mye som mulig for å frigjøre plass til smeltevannet som kommer i løpet av mai-juni, sier Nicolai Østhus i Øst-Telemarken brukseierforening.

Les også:

Veldig mye snø

I følge Øst-Telemarken brukseierforening er det nå mellom 40% og 60% mer snø enn normalt i fjellet. Dersom dette smelter i normal fart, vil kraftverkene utnytte vannet til å lage store mengder kraft. Dette vil trolig bety lavere priser til forbrukerne.

Smeltevannet kommer

Nicolai Østhus sier at de nå tapper ned de regulerte vannene, slik at de er forberedt på snøsmeltinga som kommer.

Foto: Petter Melsom

Til tross for at vinteren 2014 har vært relativt tørr flere steder, har det også vært mildere enn vanlig. Det har gjort at det har gått mindre strøm til oppvarming og vannmagasinene er ikke tappet ned.

Over halvert strømpris

Strømprisen er nå den laveste på sju år. Markedsanalytikere tror prisene kan holde seg lave i flere år fremover.

Vinteren 2011 lå strømprisen på omkring 50 øre per kWh. Denne vinteren har den, mange steder, vært i overkant av 20 øre per kWh.