Utsetter deponihøring

Det planlagte informasjonsmøtet om deponi i Brevik blir utsatt på ubestemt tid. Utsettelsen skyldes at NOAH er forsinket med sitt planprogram.

Norcem

TETT PÅ: Mange av innbyggerne i Brevik er svært urolige for en mulig etablering av et deponi for farlig avfall i gruvene på Norcem. Nå blir det planlagte informasjonsmøtet, som skulle vært holdt 22. mai, utsatt på ubestemt tid.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Den planlagte høringen om et mulig deponi i Brevik er utsatt. Klima- og miljødepartementet har ennå ikke fått noe planprogram fra NOAH, som står bak planene om et mulig deponi for farlig avfall i byen.

Foreløpig blir det dermed ikke noe av Informasjonsmøtet som skulle vært holdt av Klima- og miljødepartementet i Brevik kulturhus mandag 22. mai.

Lars Andreas Lunde

UTSETTER: Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Vi har fått beskjed fra tiltakshaver, altså NOAH, om at de er blitt forsinket i arbeidet med å utarbeide forslag til dette planprogrammet, slik at de ikke vil rekke å ha det på høring i nær fremtid, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og miljødepartementet.

Vil bearbeide løsning

Lunde sier departementet ikke vet akkurat når programmet vil bli klart. Han forteller at planprogrammet vil sette rammen for arbeidet med en konsekvensutredning som skal gi et styrket kunnskapsgrunnlag i deponisaken.

NOAH begrunner utsettelsen med at de ønsker å bearbeide løsningen for anlegget.

Klima- og miljødepartementet er oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogram for et mulig behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall i Dalen gruve i Brevik.

Politikerne i Porsgrunn har tidligere sagt nei til utredning av avfallsdeponi i Brevik fordi de ikke ønsker dette i sin kommune.

Tvinger gjennom deponiutredning

Urolige innbyggere

I januar sendte telemarksbenken på Stortinget inn skriftlig spørsmål der de krevde svar fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen på om han vil velge folk i Brevik eller kostnadene til næringslivet når spørsmålet om et nasjonalt deponi for farlig avfall skal avgjøres.

Hoksrud krev miljøsvar

De viste til at det er mange mennesker som bor i Brevik og på Stathelle som er svært urolige for en mulig etablering av et deponi for farlig avfall i gruvene i Brevik. Et stort politisk flertall i Porsgrunn og Bamble er sterkt imot planene om å etablere et slikt deponi i Porsgrunn kommune.

– Vi er kjent med at Nesset kommune i Møre og Romsdal ønsker å få på plass et slikt deponi i sin kommune, og peker på at de alt har og ønsker å utvikle videre sitt miljø innenfor dette området, skrev politikerne.

Siden den gang har skepsisen økt også på Vestlandet. Kommunestyret i Sunndal frykter konsekvensene hvis det lekker ut gift i fjordsystemet fra et avfallsdeponi i nabokommunen.

Økt skepsis til deponi for farlig avfall

Bakgrunn: Kampen om søppelmilliardene - Spesial