Hopp til innhold

– Utelukker ikke anke til Høyesterett

Advokat Brynjar Østgård sier rettssaken etter Full City-grunnstøtingen kan gå helt til Høyesterett.

FULL CITY

Advokat Brynjar Østgård som forsvarer den tiltalte kinesiske kapteinen utelukker ikke at saken kan gå helt til Høyesterett.

Foto: Scanpix/NRK

Da ankesaken i Agder lagmannsrett ble avsluttet i går la Østgård ned påstand om full frifinnelse av den kinesiske kapteinen.

Han reagerer på aktors påstand om seks måneders fengsel for kapteinen.

– Aktors påstand bryter med tidligere rettspraksis, og representerer et hopp i straffeutmålingen. Det mener vi er galt etter den politikk som Høyesterett fører ved straffeskjerpelser, sier Østgård til NRK.no.

Østgård er forsvarer for den kinesiske kapteinen.

Påstand om seks måneder for kapteinen

Petter Sødal

Aktor Petter Sødal.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

I ankesaken etter Full City-ulykken i Agder Lagmansrett, vil aktor Petter Sødal ha seks måneders fengsel, hvorav halvparten betinget for den 57 år gamle kinesiske kapteinen. For andrestyrmannen har aktor lagt ned påstand om 60 dagers fengsel hvorav 40 dager betinget.

– Bakgrunnen for det er at saken står i samme stilling som den gjorde i tingretten, og da nedla jeg samme påstanden som jeg gjorde i tingretten når det gjelder kapteinen, og så la jeg ned samme påstand som dommen i tingretten når det gjelder styrmannen, sier Sødal.

Utelukker ikke anke til Høyesterett

Advokat Østgård tror rettssaken etter Full City-grunnstøtingen kan gå helt til Høyesterett.

– Det er til dels nye og uprøvde rettslige spørsmål som her er til avgjørelse, og da kan man ikke utelukke anke til Høyesterett, sier Østgård.