UP-sjefen: – Frykter flere dødsfall på veiene

Ny politireform vil legge ned Utrykningspolitiet og slå sammen Kripos og Økokrim.

UP-sjef Runar Karlsen

KRITISK: UP-sjef Runar Karlsen er redd for at politidistriktene vil bruke ressursene på andre ting dersom de skal overta UPs oppgaver.

Foto: KJartan Rørslett / NRK

Nærpolitireformens bølger har knapt lagt seg før en ny reform er på trappene. Nærpolitireformen reduserte antall politidistrikt i Norge fra 27 til 12, og lensmannskontor over hele Norge ble vedtatt nedlagt. Denne gang er det UP, Kripos og Økokrim som skal under lupen.

Et utvalg satt ned av regjeringen foreslår å flytte Utrykningspolitiets oppgaver til politidistriktene. Fredag går høringsfristen ut for reformen av politiets særorganer.

UP-sjef Runar Karlsen er svært bekymret over forslaget.

Jeg er svært bekymret for trafikksikkerheten hvis UP blir lagt ned. Jeg er bekymret for at det da blir færre politikontroller på hoved- og landeveiene. Jeg tror det vil bli krevende for politidistriktene å opprettholde UPs aktivitet med målrettede kontroller slik vi gjør, sier han til NRK.

Uheldig tidspunkt

Kripos-sjef Ketil Haukaas

Kripos-sjef Ketil Haukaas sier til VG at han mener det er for tidlig med en ny omorganisering innenfor politiet nå.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kripos-sjef Ketil Haukaas sier til VG at han synes det er altfor tidlig med en ny politireform.

– Jeg mener ikke at vi skal stå å være en museumsgjenstand som er fredet til evig tid, men jeg tenker at timingen er maksimalt uheldig. Jeg tror rett og slett ikke det er gjennomførbart nå, sier han til avisen.

Han mener det blir for mange reformer på en gang når de nye politidistriktene enda ikke er oppe og går skikkelig, skriver VG.

Redd for flere ulykker

UP-sjef Runar Karlsen tror ikke politidistriktene kan gjøre samme jobben som UP gjør i dag fordi de har mange krevende prioriteringer, andre politioppgaver og hendelser som skjer hele tiden.

Min bekymring er at vi får en økning i antall ulykker på sikt. All forskning sier at dersom politiet reduserer kontrollinnsatsen, vil antall trafikklovbrudd som fører til alvorlige ulykker øke. Da vil også antall drepte øke.

Utrykningspolitiet tar 95 prosent av alle fartsoverskridelser på norske veier i dag, mens politidistriktene tar fem prosent, ifølge politiet selv.

Felles opprop mot forslaget

Tor-Egil Syvertsen

Tor Egil Syvertsen har 13 års fartstid som leder i Utrykningspolitiet. Nå jobber han i Trygg Trafikk, og er en av dem som er med på oppropet mot forslaget om å legge ned UP.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

16 sentrale organisasjoner i samferdselssektoren går nå sammen om et felles opprop mot forslaget om å overføre trafikkoppgavene til politidistriktene.

Tor Egil Syvertsen i Trygg Trafikk har 13 års erfaring fra sin tidligere jobb i Utrykningspolitiet. Han mener at politidistriktene blir presset fra alle kanter.

– Vi frykter at det kun er et tidsspørsmål før de ressursene som blir overført fra UP til distriktene blir satt til andre presserende oppgaver. Etter mange år i UP føler jeg at det er flere ting som ikke blir tatt hensyn til i dette forslaget. Jeg avsluttet min politikarriere som stasjonssjef i Grenland. Jeg så hvor mange oppdrag ordenspatruljene skulle løse. Jeg tror ikke det blir mindre. Da kunne jeg lene meg tilbake å vite at det ordenspatruljene ikke rakk av trafikktjeneste, det tok UP seg av. Så jeg vet faktisk hvor skoen trykker, sier han.

Laster Twitter-innhold