Unike steinalderfunn

Gjenstander som er funnet etter ugravninger ved E18 er helt spesielle.

Steinalderboplass

Steinalderboplass under utgravning ved Pauler, Larvik, ca 130 moh.

Foto: Cathrine Engebretsen

Arkeologene har funnet 15 000 gjenstander fra steinalderen etter utgravninger på Sky-Pauler i Larvik.

Steinalderboplass

Arkeologer i arbeid. Ellen Friis og Cathrine Engebretsen.

Foto: Steinar Kristensen

Det er i forkant av byggingen av den nye firefelts E18 gjennom området at arkeologene nå gjennomfører en av årets største utgravninger i Norge.

Prosjektleder Lasse Jaksland ved Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, sier funnene har vært over all forventing.

- Det har vært kjempemorsomt. Det har vært distinkte funn som har gjort at vi kan være rimelig sikre på at vi kan datere den aktiviteten til den perioden vi hadde trodd, sier han.

Steinalderboplass

Sålding av jordmasser. Frode Svendsen og Kristian Reinfjord.

Foto: Cathrine Engebretsen

Pilspisser og skraper

Funnene dreier seg hovedsakelig om materialer av stein. Redskapsmaterialer er det funnet mye av, som for eksempel pilspisser og skraper. Gjenstandene vil nå bli tatt inn til kulturhistorisk museum i Oslo.

- Vi ser jo blant annet på hva slags type aktivitet som har foregått på de forskjellige boplassene utfra hvilke funn som finnes og hvilke mengder. Dessuten er det viktig å se hvordan gjenstandene har ligget i forhold til hverandre, sier han.