Unge vil vite om normal sex

De fleste unge debuterer seksuelt når de går på videregående skole. Likevel står ikke sex på timeplanen.

Foredrag om sex og samfunn

TEMADAG: Elevene i 1. og 2. klasse på Holmestrand videregående skole fikk informasjon om hva som er vanlig og hva som er myter innenfor temaet sex.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Porno er et tastetrykk unna, og «Paradise Hotel» på tv og føljetongen «Skam» på NRK er bare noen eksempler på hvordan unge får inntrykk, informasjon og forventninger om sex i samfunnet de lever i.

Likevel er det behov for mer informasjon, og særlig om hva som er normalt, mener elevrådet ved Holmestrand videregående skole.

Derfor har skolen hatt temadag om hva som er vanlig og hva som er myter når det gjelder sex.

rektor ved Holmestrand vgs.

REKTOR: Heidi Hammervik som er rektor ved Holmestrand videregående skole, mener det er bra at elevrådet ved skolen ba om en temadag om sex.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Denne temadagen har vi etter ønske fra elevrådet. De ønsket å rette oppmerksomheten mot seksuell identitet og beslektede tema, sier rektor Heidi Hammervik.

Ungdom med mange spørsmål

– Når er det egentlig lov å begynne å ha sex?

– 16 år?

Det er ett av mange spørsmål foredragsholder Anders Røyneberg fra stiftelsen Sex og samfunn stiller elevene ved Holmestrand videregående skole. Kanskje et forholdsvis enkelt svar, men det er nettopp det enkle og normale elevene vil vite mer om.

For i videregående skole står ikke sex på timeplanen, selv om det er i nettopp denne alderen de fleste debuterer seksuelt.

– I programfaget sosiologi har elevene laget en undersøkelse med dette som tema. Det kom frem at elevene synes de får veldig mangelfull seksualundervisning gjennom hele skoleløpet, forteller Hammervik.

Kan få kunstig syn på sex

For selv om dagens unge vet mye om sex, er også mye av informasjonen de får ute i samfunnet mangelfull og misvisende.

Sex og samfunn

NORMALT: Anders Røyneberg som er psykiatrisk sykepleier og foredragsholder i stiftelsen Sex og samfunn, mener mange unge får et feil bilde av sex gjennom media og internett

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Man tenker at unge kan veldig mye om sex og kropp, blant annet på grunn av internett, men den kunnskapen de har er ofte ikke den beste. Det kan være at man har brukt porno som en kilde til å lære en ting, men da får man et veldig kunstig syn på hva sex egentlig handler om, sier Anders Røyneberg.

Som psykiatrisk sykepleier i Stiftelsen Sex og samfunn, får han høre mange unge fortelle at de ikke dusjer sammen med andre etter gymmen på skolen lenger, og at de egentlig ikke vet hvordan normale kropper ser ut.

– En ting veldig mange er opptatt av, er hva den vanlige størrelsen og utseendet på kjønnsorganet er. Det er også et stort fokus på dette i media og i pornobransjen. For mange blir det vanskelig å vite hva som er normalt og ikke.

Plakat om sex og samfunn

SEX: En undersøkelse ved Holmestrand videregående skole, viste at mange unge vil vite mer om hva som er normalt når det gjelder kropp og sex.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Nyttig

Maren Løken, Kaja Berge og Thea Zimmermann går i 2. klasse på studiespesialiserende fag på Holmestrand videregående skole. De mener temadagen om sex og samfunn er et bra innslag i skolehverdagen.

– Man vet jo det grunnleggende, men jeg tenker at det er greit å vite litt mer om det i dybden. Det er nyttig for alle, sier Løken.

Elever ved Holmestrand vgs.

NYTTIG: Elevene Kaja Berge og Maren Løken som går i 2. klasse på Holmestrand videregående skole, synes temadagen om sex var nyttig.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK