Hopp til innhold

Foreslår helligdagspott: Vil ha 2. påskedag som fleksibel fridag

Unge Venstre mener 2. påskedag bør gjøres om til en fridag folk kan ta ut når de vil.

Skitur

HELLIG, MEN IKKE RELIGIØS: 2. påskedag er en helligdag, men ikke en religiøs dag.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Unge Venstre-leder Ane Breivik mener 2. dagene ved jul, påske og pinse, samt Kristi himmelfartsdag bør under lupen.

– Vi vil ha en helligdagspott. De som vil markere dager som Kristi himmelfartsdag må gjerne gjøre det, men andre bør kunne brukes slike fridager som de vil.

Ungdomspartiet ønsker ikke å redusere antall fridager for arbeidstakerne, men å gjøre dem om til ekstra feriedager.

– Den friheten mener jeg storsamfunnet bør kunne unne den enkelte. Det er et lite steg i retning av at folk kan bestemme mer i eget liv.

Ane Breivik

Unge Venstre-leder Ane Breivik mener folk bør få mer frihet til å kunne bestemme når de tar fri.

Foto: Privat

Hun mener det vil gjøre det mer fleksibelt for foreldre å planlegge for å få mer tid med familien, og enklere på arbeidsplasser med mye turnus.

Hun viser til at vi ikke lenger har noen statskirke her i landet.

Breivik mener også det er få land som har så faste feriedager som Norge.

– Prestene måtte komme seg rundt

I tillegg til søndager har vi i Norge ti «røde dager » i året som enten er høytidsdager eller helligdager.

I kristendommen er 2. påskedag dagen Jesus viste seg for disiplene etter å ha stått opp fra de døde.

Unge Venstre mener helligdagen blei innført av praktiske hensyn som ikke lenger gjør seg gjeldende.

– Verken 2. påskedag, 2. pinsedag eller 2. juledag er i utgangspunktet religiøse dager, bekrefter Dag Øistein Endsjø.

Han er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Endsjø sier helligdagen har å gjøre med norsk geografi.

– Prestene måtte komme seg rundt til steder som var lite tilgjengelige. Kirkene hvor de skulle holde gudstjenesten var ofte langt vekk. I tillegg måtte også folk komme seg fram og tilbake.

Les også: Har vært dansk fridag i 300 år - nå skal den bort

Folk som sitter under et Carlsberg øl-skilt på en restaurant i København.
Folk som sitter under et Carlsberg øl-skilt på en restaurant i København.

– Støvsuger samfunnet for den kristne kulturarven

Forslaget om å gjøre helligdager om til fridager blir svært dårlig mottatt hos Kristelig folkepartis ungdom.

Leder i KrFU, Hadle Rasmus Bjuland, mener det ikke går an å plukke helligdager fra hverandre.

2. påskedag henger sammen med påskehøytiden, og det er en verdi i seg sjøl at de fleste har fri på likt, sier han.

– Det har med røttene våre å gjøre. Selv om mange ikke har noen personlig tro, har vi en felles kristelig kulturarv.

Hadle Rasmus Bjuland

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland blir oppgitt over forslaget fra Unge Venstre og vil verne om helligdagene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han tror det er viktig med felles strukturer som fridager i ei urolig tid med krig i Europa.

– Venstre ønsker visst å støvsuge samfunnet for den kristne kulturarven. Den må vernes og tas vare på fordi det gir økt trygghet i møte med andre kulturer.

Bjuland er skeptisk til hvem dette ville bety frihet for.

– Noen må på jobb uansett, men flere ville hatt økt press for å stille på jobb.

Gir ikke fra seg fridager

2. påskedag er en helligdag, og dermed en fridag, slik det står i loven.

Den forholder LO seg til.

– Det vi kan være sikre på er at LO ikke vil ikke gi fra seg noen fridager, sier Irene Bordier Haukedal, regionleder for Vestfold og Telemark i LO.

Irene Bordier Haukedal, regionleder for Vestfold og Telemark i LO.

Irene Bordier Haukedal i LO vil ikke uttale seg om det gudstjenstlige, men tror alle som jobber mye, setter pris på feriedagene de har.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Hun sier det for 30 år siden blei vurdert å bytte Kristi himmelfartsdag med noe annet, men hun kjenner ikke til at noen i LO ønsker å gjøre endringer for 2. påskedag.

Dersom det skulle skje endringer i framtida, eller omstendighetene krever det, er de likevel villige til å tenke nytt.

– Vi vet ikke om det kan være behov for andre religiøse fridager og at vi kan se dette i sammenheng.

Folk om påske og fridager:

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark