Ulovlig utsetting ødelegger vannet

Ulovlig utsetting av karpefisk er blitt et stort problem i Grenland. – Alvorlig miljøkriminalitet, sier Direktoratet for naturforvaltning.

Karpefisk ødelegger vannet

Karpefisk er en ettertraktet sportsfisk, men den ødelegger for andre fisk.

Oppsynsmann i Skien, Jan Helge Knudsen

Oppsynsmann i Skien, Jan Helge Knudsen vil anmelde ulovlig utsetting av fisk

Foto: Øystein Økter / NRK

– Jeg er lei meg og skuffa, sier oppsynsmann i Skien, Jan Helge Knudsen, i det han drar opp en karpefisk.

Karpefisken spiser rett og slett opp maten til ørret og annen fisk i vann der han ikke har naturlige fiender.

Les også: Vart spurt om fiskeutsetjing - sa nei - så dukka liknande fiskar opp

– Det tar all næring, også gir den ifra seg like mye møkk som Canada gåsa gjør, så du kan tenke deg hvordan vannet blir, fortsetter Knudsen.

I dag vet man med sikkerhet at det er satt ut Karpefisk, som er en ettertraktet sportsfisk, i 26 vann i Grenland.

Ulovlig karpefisk

Denne fisk stjeler maten til annen fisk.

Foto: Øystein Økter / NRK

Landsomfattende problem

Utsetting av fremmed fiskearter er et problem over hele landet.

– Vi finner stadig nye arter som sprer seg til nye steder. Vi har gjedde i Bergens område, Ørekyte over hele landet og abbor i Nordland. Spredning av fremmede arter i ferskvann er regna som den største trusselen mot biologisk mangfold i Norge, sier Jarle Steinkjer, seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning.

Jarle Steinkjer

Jarle Steinkjer i Direktoratet for naturforvaltning

Foto: Øystein Økter / NRK

Burde anmeldes

– Hadde jeg eid et slikt vann hadde jeg blitt fly forbanna. Det burde anmeldes pronto, for det er noen som har ødelagt vannet, sier Jan Helge Knudsen.

Også direktoratet for naturforvaltning er enig i at grunneiere som får vannet sitt ødelagt bør anmelde det.

– Når man setter ut fremmede arter må det betraktes som alvorlig miljøkriminalitet, det bør anmeldes, sier Steinkjer.