Hopp til innhold

Uføre Cecilie vant mobbesak, men politikerne vil ha ny runde i retten

Drangedal kommune anker dommen i mobbesaken, og mener tingretten ikke har vurdert alle bevisene i saken.

Cecilie Haugen

VANT: I retten har Cecilie Haugen fortalt at mobbingen har satt dype spor. Hun ble i retten tilkjent over 2 millioner kroner i erstatning.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Formannskapet gikk enstemmig inn for å anke dommen til lagmannsretten og støtter kommunedirektørens innstilling på dette, sier ordfører Tor Peder Lohne i Drangedal.

I slutten av februar ble Drangedal kommune dømt til å betale over 2 millioner kroner til Cecilie Haugen. Årsaken var mangeårig mobbing da hun gikk på skole i kommunen.

Og tingretten trodde henne.

– Jeg håper Drangedal kommune godtar og respekterer domstolens avgjørelse, at vi nå kan avslutte dette og gå videre i livet. Det sa Cecilie Haugen til NRK da dommen kom.

Men det gjorde de ikke.

Cecilie er selvfølgelig veldig skuffet. Dommen er velbegrunnet, og hun har vunnet fram på alle punkter slik vi ser det, sier Haugens advokat Johannes Kleppe.

Føler seg ikke hørt

Årsaken til anken er blant annet at det kan være flere innbyggere i Drangedal som vil prøve saken sin for retten. I 2019 vurderte mer enn 70 personer å kreve erstatning fra kommunen på grunn av mobbing.

I et saksfremlegg til politikerne i Drangedal, skriver kommunedirektøren blant annet:

«Skulle det komme nye søksmål slik det er varslet, er det på premissene til den rettskraftige dommen vi skal møte disse. Derfor er det svært viktig at vi i denne krevende saken har et solid juridisk grunnlag som gjør at vi kan møte disse enkeltpersonene og eventuelle nye søksmål på en trygg måte».

Kommunedirektøren skriver at ansatte som har gått i vitneboksen, føler at deres historie ikke er hørt og heller ikke lagt vekt på.

Ordføreren er opptatt av at erstatningskrav må behandles etter gjeldende lover og regler.

– Da må vi være trygge på at tingretten har vurdert alle bevis i saken. Vår advokat mener det ikke er gjort her, sier han

– Blir tøft

Ankefristen er 25. mars og Haugens advokat kaller kommunens vitneforklaringer for lite troverdige.

– Det blir spennende å se hva anken inneholder. Det blir tøft for Cecilie og vitnene hennes dersom de grusomme historiene skal gås gjennom på nytt, sier Johannes Kleppe.

Johannes Kleppe

ADVOKAT: Johannes Kleppe representerer Cecilie Hauge i retten.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Utfrysing og drittslenging

I retten var Haugens psykiske tilstand tema. Psykologspesialist Hans Ole Korsgaard konkluderte med at Haugen har utviklet PTSD og at dette skyldes mobbing fra hun var rundt 11 år gammel.

Ordføreren sier formannskapet ikke tar lett på beslutningen om å anke dommen.

– Vi skjønner det oppleves som en belastning for Haugen. Selv om hensynet til saksøker veier tungt, så er rettssikkerhet for alle så grunnleggende at formannskapet mener det er riktig å anke, sier han.

I retten fortalte Haugen at mobbingen dreide seg blant annet om utfrysing i skolegården og drittslenging på skolebussen.

Hun søkte tilflukt på do i friminuttet for å få fred. Gikk hun ut, ble hun nesten alltid stående alene, uten at noen ville leke eller snakke med henne, har hun fortalt.

Kommunen har under rettssaken lagt vekt på at det var forhold hjemme som gjorde at hun har fått psykiske problemer.

– Kommunen tar ikke et erstatningsansvar i den forstand at man mener de erstatningsrettslige vilkårene er oppfylt, sa Terje Marthinsen, Kogstad Lunde & Co, som representerer Drangedal kommune, til NRK under rettssaken.