Hopp til innhold

Uenig om tiltak på Vidda

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet ber regjeringa støtte ønsket om å opprettholde store deler av bestanden der. Mattilsynet er uenig og mener det er nødvendig å redusere stammen til 500–1000 dyr etter funn av ett tilfelle av skrantesjuke.

Villrein, Hjerkinn
Foto: Geir Olav Slåen