Tvinges til fortsatt behandling

En mann i slutten av 40-årene er dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern. Han ble dømt til slik behandling i 2012 etter å ha satt fyr på sin egen leilighet i Larvik, og retten mener det er fare for gjentakelse.

Larvik tingrett

FARE FOR GJENTAKELSE: Larvik tingrett kom til at det er fare for gjentakelse av kriminelle handlinger, og dømte mannen til fortsatt tvungent psykisk helsevern.

Foto: Rune Jensen / NRK

Mannen motsatte seg en forlengelse av dommen på tvungent psykisk helsevern da saken var oppe i Larvik tingrett. Han har siden dommen i 2012 vært til behandling ved flere institusjoner i Vestfold, og retten har vurdert rapporter og erklæringer fra institusjonene.

Mannen har fått psykiatrisk behandling siden 1996, delvis for lidelser som er framkommet på grunn av bruk av amfetaminer. Flere årsrapporter siden 2012 konkluderer med at det er høy risiko for fremtidig vold.

Har problemer med frihet

Mannen har flere ganger misbrukt narkotika under behandlingen, han har rømt fra institusjonen et par ganger og det har vært "gjentatte episoder med trusler, ubehagelig framferd og opptreden som føles truende for de som utsettes for det."

Flere av rapportene trekker fram at mannen har problemer med å holde avtaler og at det å gi ham mer frihet under behandlingen ikke har fungert.

Rettens konklusjon ble at det bare er fortsatt tvungent psykisk helsevern som vil gi tilstrekkelig samfunnsvern.