Turvei i jernbanespor

Sverre Siljan i By- og Nærmiljøpartiet vil rive opp svillene og lage turvei i jernbanespor.

Jernbanespor gjennon Bjørkedal.

Jernbanesporet går blant annet gjennom Bjørkedal, der det er flere små og store gårdsbruk.

Foto: Roald Marker / NRK

Jernbanetraseen mellom Porsgrunn og Larvik blir om noen år erstattet av et nytt dobbeltspor i en helt annen trase. Da vil politikeren fra By og- nærmiljøpartiet i Porsgrunn ha gang og sykkelvei der isteden.

De siste solstrålene i november skinner lavt inn over Bjørkedal og Oklungen. Her har det gått tog siden åpningen i 1882, men alt har sin ende. Når dobbeltsporet står ferdig blir det stille her. Sverre Siljan i By- og Nærmiljøpartiet er entusiastisk:

– Jeg håper vi kan ta det i bruk til turvei. Det kan jo bli kjempefint å sykle her, kanskje deler av den kan asfalteres slik at folk kan bruke rulleski, sier han mens han langer ut.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sverre Siljan.

Sverre Siljan mener at jernbanesporet absolutt egner seg til turvei. Det går gjennom et variert landskap der man kan se alt fra kulturlandskap til skog, små vann og bekker

Foto: Roald Marker / NRK

– Dette må vi bare støtte

Togsporet går i dag gjennom Bjørkedal som er ei lita bygd med store og små gårdsbruk. Videre går det gjennom skogterreng i Oklungen før det snor seg langs Farrisvannet der Siljan ser for seg små rasteplasser. Og han får full støtte for ideen fra en nesten like entusiastisk Larvikordfører

– Dette må vi jo bare støtte. Etterbruken av togstrekningen gjennom et så flott landskap er jo helt ypperlig for å fremme folkehelsa. Det er dessuten bare tre måneder siden jeg selv fremmet det samme forslaget til de folkevalgte her i Larvik, sier ordfører Rune Høiseth.

Er gjort tidligere

Men før det kan bli gang og sykkelvei her må skinner og jernbanemateriell bort og grunneierrettigheter avklares. Morten Næss er kommunalsjef i Porsgrunn, men sier det er stor enighet blant politikere i kommunen.

– Hvis vi snakker om en reguleringsplan her er ikke det mer komplisert enn at vi kan saksbehandle den på ett år.

Det er raskt i forhold til sammenlignbare saker. Og velviljen er stor også i Jernbaneverket, forteller prosjektleder Lars Tangerås.

– Når dobbeltsporet står ferdig vil vi rydde opp etter oss, vi vil fjerne skinnegangen, ta ned alt det elektriske materiellet og gruslegge traseen, forteller Tangerås.

– Har Jernbaneverket tilbakeført togtraseer andre steder også?

– Ja, da vi bygde nye jernbane gjennom Sande kommune på nittitallet gjorde vi det, og det er en mye brukt gangvei i dag.

Sverre Siljan er glad for det han hører, men tør ikke å spå når en eventuell turvei kan åpnes, men ordfører Rune Høiseth i Larvik melder seg frivillig til å klippe snora den dagen det skjer.

Farris.

Jernbanesporet slynger seg langs Farris og vil gi enhver turgåer fine naturopplevelser.

Foto: Roald Marker / NRK