Trygg Trafikk er bekymret for mulig endring i trafikkopplæringen

SEM/TØNSBERG (NRK): Skolene oppfordrer elevene til å sykle, men nå foreslås det at trafikkopplæringen i skolen ikke lenger skal være obligatorisk.

Linnea og David med hjelm på.

Linnea og David synes de fikk mye ut av trafikkopplæringen på sin skole.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Trafikkopplæring er en obligatorisk del av skolen, men det kan det nå bli en slutt på.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut skisser til ny læreplan for grunnskolen, hvor det er foreslått å fjerne den obligatoriske trafikkopplæringen slik den er i dag.

– Svært uheldig

Sjetteklassingene David og Linnea ved Sem skole i Tønsberg har vært gjennom den obligatoriske trafikkopplæringen i skolen. De mener de fikk mye ut av den.

– Det er mange som begynner å sykle når de er ganske små, og da trenger de å vite om trafikkreglene, sier de.

At trafikkopplæringen nå står i fare for ikke lenger å være obligatorisk, er uforståelig for distriktsleder Mette Magnussen i Trygg Trafikk Vestfold.

– Så langt har det vært veldig godt befestet i læreplanen at barn skal ha sykkelopplæring, og kunne gå, sykle og ferdes trygt til skolen.

– Vi er dypt bekymret. Samtidig som regjeringen og Stortinget ønsker at flere skal gå og sykle, så fjernes opplæringen for de yngste. Det ser vi på som svært uheldig. Det er noen som ikke snakker sammen her, så Utdanningsdirektoratet og Samferdselsdepartementet bør kanskje sette seg ned å ta en prat.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hedda Huse, sier imidlertid at trafikkopplæringen ikke faller ut av grunnskolen selv om den ikke skulle bli obligatorisk som i dagens læreplan.

– Vil ikke fjerne trafikkopplæring

De jobber med å fornye læreplanene i grunnopplæringen, og har nå sendt ut skisser for å få innspill til innholdet.

Huse legger til at de ikke ønsker å fjerne trafikkopplæring fra grunnskolen, men at det er uttrykt på en litt annen måte i skissene enn i læreplanen som finnes i dag.

– I de skissene vi har nå, er det lagt vekt på det som er omtalt som trygg ferdsel, og at elevene skal lære å vurdere risiko både i naturen og på veien i nærområdet.

– Men det vil ikke være likt på alle skoler?

– Når det står i læreplanen, vil det være likt på alle skoler at elevene skal lære om det å ferdes trygt i trafikken. Men akkurat hvordan de legger det opp, er et lokalt ansvar.

– Viktig med lik forståelse

Lærer Anita Evjenth Andersen ved Sem skole synes det er viktig å sikre at alle har en lik forståelse av hvordan en slik opplæring skal foregå.

– Da får alle den samme opplæringen, både teoretisk og praktisk.

Anita Evjenth Andersen i skolegården.

Lærer Anita Evjenth Andersen er bekymret hvis det blir slik at det skal være opp til hver enkelt skole å legge opp trafikkopplæringen.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Hvis trafikkopplæringen ikke lenger skal være obligatorisk, tror hun det blir lettere for skoler å velge det bort og heller fokusere på andre ting.

– Det er mye fokus på testing, at man skal gjøre det bra på nasjonale prøver, og jeg tror det er slik med alle at hvis en kan velge bort noe, så gjør en kanskje det.

Frist: 14. november

Huse understreker at det er snakk om en skisse av lærerplanen, og at dette utkastet ikke er endelig.

– 14. november er fristen for å gi innspill. Vi har ikke fått alle innspillene på læreplanutkastene ennå. Vi har fått tilbakemeldinger om at trafikkopplæring kanskje bør tydeligere frem.

Sjetteklassingen David håper at elevene som kommer etter han, skal få mulighet til den samme opplæringen han og klassekameratene fikk.

– Jeg føler at det er ganske viktig. Man lærer ganske mye om hvordan man skal oppføre seg i trafikken, sier han.