Politiet må trene på å takle stress

Det blir stadig viktigere for politifolk å takle stressende situasjoner. Politihøgskolen i Stavern mener opplegget de nå har satt i gang, aldri har vært bedre.

Politistudenter

Politistudentene i Stavern får undervisning fra erfarne politifolk i å takle stressituasjoner.

Foto: Lorentz Berg / NRK

I forbindelse med rettssaken mot en tidligere politimann i nedre Telemark tingrett, er spørsmålet om hvordan man kan reagere i situasjoner under stort stress, blitt diskutert.

Sentralt i saken, er spørsmålet om hvorfor tiltalte ikke tilkalte hjelp og fortalte en løgnhistorie etter det han hadde sett. Han har selv forklart at dette skyldtes at han var traumatisert etter det han hadde opplevd.

Ved politihøgskolen i Stavern vil verken studenter eller lærere kommentere saken. Her har de innført et nytt treningsprogram, for å forberede studentene bedre på å takle stressende situasjoner.

(Saken fortsetter under bildet)

Politihøgskolen i Stavern trener på stress

Her viser politiet en redningsaksjon etter at en person har falt i vannet.

Ulykke på vannet

På stranda nedenfor høgskolen, er en liten gruppe fra 3. klasse på politiutdanningen samlet. De får beskjed om at det er observert en kano i vannet og minst en livløs person flyter ved siden av.

De første kaster seg ut i det kalde vannet og svømmer bort til personen for å hjelpe. De må få oversikt over situasjonen: – Var det flere personer i kanoen? – Hva er tilstanden til personen i vannet? – Hvem skal varsles?

– Studentene skal forberedes på den hverdagen som møter dem ute, sier politioverbetjent Einar Aabrekk. Han er en av dem som underviser i det nye faget "Operativ situasjonstrening". Dette faget dreier seg om å la studentene få prøve seg i konkrete, stressende situasjoner.

Les også:

Skal kjenne på stresset

– Vi går gjennom saker med vold i nære relasjoner, trafikkuhell, redningstjeneste, person med farlig gjenstand. Vi forsøker å ta hele spekteret av situasjoner, sier Aabrekk.

Han sier de forsøker å la studentene kjenne på stresset som kan oppstå i disse situasjonene og analysere det som skjedde etterpå. Folk som opplever stress som de ikke er forberedt på handler forskjellig, sier han.

– Det kan være alt fra at de blir stående helt stille og ikke vet hva de skal gjøre til at de sier "noen må gjøre noe". Det er ofte at de enten ikke gjør noen ting eller gjør uhensiktsmessige ting.

– Oppleves stressende

En av studentene som akkurat har kommet opp av vannet, er studentrådsleder Hege Svendsberget.

Hege Svendsberget

Hege Svendsberget sier studentene vil ha mest mulig praktisk trening i utdanningen.

Foto: Lorentz Berg / NRK

– Det oppleves stressende. Du står overfor en situasjon du ikke har kontroll på, sier hun.
Det har aldri vært mer praktiske øvelser knyttet til fagene på politihøyskolen enn nå. Studentene får prøve seg i situasjoner som er nært opp til hendelser som politifolk faktisk har opplevd. Svendsberget sier det er noe alle studentene ønsker mest mulig av.

– Jeg tror ikke man kan få nok praktisk trening. Det er et praktisk yrke. Det å ha kunnskap i form av teori er nødvendig, men det å føle på kroppen hvordan det er å være i en stressende situasjon er uvurderlig.

Egil Hove Olsvik er førsteamanuensis i psykologi, ved politihøyskolen. Han mener det er helt avgjørende at de nå har et spesielt fokus på stressmestring. Han sier politifolk, oftere enn andre, utsettes for veldig store belastninger.

(Saken fortsetter under bildet)

Politistudenter demonstrer stress

Her viser politiet en demonstrasjon på hvordan de trener på å mestre vanskelige situasjoner.

Blir bedre politifolk

Han sier politifolk som utsettes for mye stress kan komme til å ta dårligere avgjørelser. Han sier politihøyskolen utdanner politifolk som utdanner bedre politifolk enn tidligere.

– Dette "John Wayne"-prinsippet om at det ikke gjør vondt før beinet synes, finnes ikke lenger i studentmassen. Men hvis man sammenligner Olsenbanden med NOKAS-ranerne, så ser man at samfunnet har endret seg. Vi har et mer komplisert og til en viss grad grovere kriminalitetsbilde nå enn før. Det gjør at utdanninga også må endres slik at studentene er mer forberedt på en litt tøffere hverdag.

Politioverbetjent Einar Aabrekk mener studentene som har vært gjennom opplegget de gjennomfører nå, blir bedre politifolk.

– Det tror jeg. De føler seg i alle fall tryggere på seg selv.