Torvet i Tønsberg kostet

Det nye torvet i Tønsberg kostet til slutt 38 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som planlagt. Sluttregnskapet er nå lagt frem for bystyret i kommunen. Da oppussingen av Tønsberg torv startet i 2010 var budsjettet på 16,7 millioner kroner og budsjettet ble dermed overskredet med 128 prosent.– Vi undervurderte de arkeologiske kostnadene, sier avtroppende ordfører Petter Berg.