Hopp til innhold

– Psykisk syke må få rett til å velge

Kompetansesenter vil sette medisinfrie behandlingstilbud i psykiatrien på dagsorden. Nå arrangerer de toppmøte med helseministeren.

Thomas Øverbø og Eva Svendsen inviterer til toppmøte om psykisk helsevern.

Thomas Øverbø og Eva Svendsen inviterer til toppmøte om psykisk helsevern.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

"Med rett til å velge" er overskriften for toppmøtet den 9. oktober i Oslo.

– Møtet vil fokusere på pasientens rett til selv å velge behandling, forteller seniorrådgiver Eva Svendsen.

Senteret, Erfaringskompentanse, i Skien vil sette medisinfrie behandlingstilbud innen psykiatri på dagsorden.

En felles erklæring

Bent Høie

Målet er at møtet skal komme fram til en felles erklæring som helseministeren skal ta med seg i arbeidet for å gi et bedre helsetilbud til psykisk syke.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Til møtet er det invitert representanter for blant andre brukerorganisasjoner, fagmiljøet og politiske helsetopper. Det er til sammen 28 medarrangører til toppmøtet.

– Mange opplever at de ikke blir sett, hørt eller respektert i møtet med hjelpeapparatet. Det er også en stor forskjell mellom det hjelpeapparatet tilbyr og det brukerne opplever at de trenger. Det er vår oppgave å gjøre noe med dette, sier Svendsen.

Tidligere statsminister i Danmark, Paul Nyrup Rasmussen, kommer til møtet for å fortelle hvordan slike møter har gjort en forskjell i det psykiske helsevernet i Danmark. Seniorrådgiveren mener det er svært viktig at også helseminister, Bent Høie, har takket ja til å delta.

– Han vært tydelig på at han vil sette pasienten i sentrum. Der har vi en felles sak. Vi vil at hver enkelt pasient skal ha lov og rett til å velge sin behandling, sier Svendsen.

Målet er at møtet skal komme fram til en felles erklæring som helseministeren skal ta med seg i arbeidet for å gi et bedre helsetilbud til psykisk syke.

Reseptblokka først

Det er invitert flere hovedtalere, men arrangørene vil også legge vekt på å få i gang gode dialoger mellom deltakerne.

– Her får brukerne og de som har myndighet til å gjøre noe med behandlingstilbudet møtt hverandre og snakka sammen. De kan drøfte hva som kan gjøres bedre, sier hun.

Seniorrådgiveren legger vekt på at de ikke ønsker noen debatt som ender i om folk er for eller imot medisiner. I møtet vil arrangørene fremme mangfoldet i behandlingstilbudene.

– Det første mange blir møtt med i dag er reseptblokka. Vi vil løfte fram alternativene til tabletter, sier Svendsen.

Medisinfrie tilbud kan være kunst- og uttrykksterapi, samtaleterapi og gruppeterapi. Senteret ønsker også å styrke tilbudet til dem som ønsker å trappe ned medisinbruk.

– Tida er overmoden

Ellen Dahl Finnestad

– Tida for et slikt forum er overmodent, sier Ellen Dahl Finnestad lederen av brukerrådet ved distriktspsykiatrisk senter på Notodden og i Seljord.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Det er kun plass til hundre deltakere på dette møtet, men senteret lover at mye vil bli delt på internett.

– Vi strømmer video på nettet av hovedtalerne. Vi skal også bruke sosiale medier underveis. Vi vil gjerne involvere flest mulig brukere direkte, sier medieansvarlig Thomas Øverbø.

Lederen av brukerrådet ved distriktspsykiatrisk senter på Notodden og i Seljord, Ellen Dahl Finnestad, er svært glad for at pasientenes valgmuligheter blir satt i fokus.

– Tida for et slikt forum er overmodent, mener Finnestad.

Gjennom sitt arbeid som tillitsvalgt for brukerne i psykiatrien vet hun at valgmuligheter og frivillighet er avgjørende for folk sin helse.

– Alle må få et reelt valg når det kommer til ulike behandlingstilbud. Det er viktig at medisiner ikke bli påtvunget folk, sier Finnestad.