Tømmeret hoper seg opp på kaia

Mye hogst og krevende logistikk gjør at det hoper seg opp med tømmer på kai og langs vei.

Tømmer på kaia i Herre

Tømmeret hoper seg opp på kaia ved Herre i Bamble. Det er tømmeret til AT Skog og Nortømmer som ligger her.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Skogselskapene har mye tømmer som ligger på lager ved vei eller på kai. Det skyldes blant annet kombinasjonen av mye hogst og at det har blitt mer krevende å få massevirke ut til kjøper.

Markedssjef i AT-Skog, Hans Erik Røra, sier konsekvensen er at solgt tømmer blir liggende på vent.

– Det er mye vanskeligere nå enn da vi hadde norsk industri som tok imot tømmeret, sier Røra.

Les også: Sparer millioner på å bruke fjernvarme

Mye tømmer går til utlandet

Hans Erik Røra, markedssjef AT Skog

Hans Erik Røra, markedssjef AT Skog.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

NRK har vært i kontakt med flere store skogeierselskap på Østlandet som bekrefter logistikkutfordringen som følger med stadig mer eksport av massevirke.

Viken Skog skiper ut tømmer fra Drammen, Larvik, Moss og Sarpsborg. Dessuten går mye tømmer på tog til Sverige.

– Etter nedleggelse av fabrikker i Norge må ganske mye tømmer ut på eksport. Det kan hope seg litt opp i noen ledd innimellom. Det har blitt en mye mer krevende logistikk og hverdag, sier salgssjef Olav Sletbakk i Viken Skog.

Det er mye råstoff tilgjengelig i Nordsjø- og Østersjøbassenget. De nærmeste fire-fem år vil det bli en stor eksportandel på massevirke.

– Det har vært grei avsetning på massevirke, blant annet til Tyskland, men vi ser at det er ganske fullt rundt omkring. Det kan bli en utfordring å få solgt virke til en fornuftig pris, sier daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth.

Tømmer på Tinfoskaia på Herøya

Tømmer på Tinfoskaia på Herøya venter på å bli eksport.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Jobber med ny norsk industri

Det er ikke bare skogeierne som merker svingninger i markedet. Entreprenørene med tømmerbiler og skogsmaskiner er også utsatt.

AT-Skog er vil gjerne ha full drift gjennom året, men oppfordrer entreprenørene til å legge inn sommerferie i juli.

AT-Skog er inne på eiersiden i Skien fjernvarme, og markedssjef Hans Erik Røra sier det jobbes med å få på plass ny norsk industri som kan bruke massevirke.

– Vi jobber aktivt og har lovende prosjekter for å få på plass ny industri, men det er tre til fem år fram i tid. Og det hjelper lite for det massevirke vi produserer nå, sier Røra.