Nektet innsyn i politiets leiekostnader

Da ordfører Jarand Felland (Sp) i Tokke til slutt fikk innsyn i politiets leiekontrakt i Tønsberg, var alle opplysninger om areal og leiekostnad sladdet. For at ikke andre gårdeiere skal vite hva politiet er villig til å betale, svarer politiet.

Jarand Felland, ordførar i Tokke

NEKTET INNSYN: Tokkeordfører Jarand Felland klager over at politiet ikke vil fortelle hvor mye de betaler i husleie i Tønsberg.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Felland har lenge vært kritisk til nærpolitireformen, som han mener har ført til dårligere politiberedskap i bygdene.

Tokke i Vest-Telemark er en av mange kommuner som mistet lensmannskontoret i bygda da de ble slått sammen med Fyresdal og Vinje. Det nye lensmannskontoret ligger i Åmot i Vinje og er en del av Sør-Øst politidistrikt, som har hovedsete i Tønsberg.

Senterpartiordføreren reagerer på at politiet ikke vil opplyse hvor mye de betaler i leie for det nye politihuset i Tønsberg. De vil heller ikke offentliggjøre hvor stort leieareal politiet har fått.

– Jeg tror at politiet ikke ønsker å vise kostnadene med nærpolitireformen. Leiekontrakten i Tønsberg er så kostbar at det vil være et prestisjenederlag for politiet, og det svekker folks tillit til reformen. Pengene som spares i distriktene går ikke til flere politipatruljer, men til en byråkratisering i Tønsberg, sier Felland.

Nektet innsyn

Før sommeren ba Felland om innsyn i leiekontrakten. Han fikk først avslag, med henvisning til at avtalen ikke var undertegnet.

– De hevdet at kontrakten fortsatt var under forhandling. Da svarte jeg at jeg kunne vente til den var undertegnet. Så viste det seg at kontrakten var undertegnet likevel. Da hevdet de kontrakten var signert, men ikke godkjent, sier Felland, som synes hele prosessen virker ganske uryddig.

Da Tokkeordføreren til slutt fikk se leiekontrakten mellom politiet og gårdeier Baglergaten AS i Tønsberg var alle opplysninger om leieareal og leiekostnader sladdet.

Nå vil ordføreren klage til politidirektoratet for å få opplysningene, som han mener politiet ikke har lov til å hemmeligstemple.

– Det finnes ikke hjemmel i offentlighetsloven til å nekte innsyn i leiekontrakten etter at den er underskrevet. Politiet må, som alle andre offentlige etater, være åpne om sine leiekontrakter. Det er spesielt alvorlig at politiet, som er underlagt justisdepartementet, ikke følger offentlighetsloven, sier Felland.


Må holdes hemmelig

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen ønsker ikke å kommentere kritikken fra ordføreren i Tokke.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere kritikken fra Ordfører Jarand Felland i Tokke. Når det gjelder spørsmålet om hvorfor han ikke får opplysningene han ber om, henviser politimesteren til Politiets fellestjenester som har skrevet under på husleiekontrakten.

Kommunikasjonsdirektør Espen Strai i Politiets fellestjenester skriver i en e-post at opplysningene om utleiepris og areal på politihuset blir holdt hemmelig av hensyn til utleier, ikke politiet:

Det er opplysninger om forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår, altså forretningshemmeligheter. Dette er hjemlet i Forvaltningsloven §13,2, som skal beskytte offentliggjøring av enhetspriser.

Politiets fellestjenester

Tokkeordføreren får altså ikke svar på det han spør om, fordi andre gårdeiere i Tønsberg ikke skal få vite hva politiet betaler i husleie for det nye politihovedkvarteret i byen.