– Dramatisk for Rjukan og Kragerø

Forslagene til endringer er mange. Flere avdelinger og mange tilbud blir flyttet på. Les her hvordan sykehus-Telemark kan se ut i fremtiden.

Frank Hvaal og Bess Frøyshov

Frank Hvaal og Bess Frøyshov la frem utviklingsplanen for pressen tirsdag ettermiddag.

Foto: Marie Roksund / NRK

Prosjektgruppa for Utviklingsplanen 2014–2016 la i dag frem en anbefaling til en løsning for Sykehuset Telemark.

– Dette er naturligvis ganske dramatisk for Rjukan og Kragerø, for dette betyr store endringer for de ansatte, sa sykehusdirektør Bess Frøyshov på pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

Leder av prosjektgruppa, Frank Hvaal, har vært forberedt på motbør. Tirsdag formiddag kom det frem at politikerne i Tinn forlot sykehusmøtet i protest da de ble informert om anbefalingen.

Nå har prosjektgruppa offentliggjort rapporten.

Dette vil skje innenfor somatikken:

  • To akuttmottak: Skien og Notodden
  • Tre sengelokasjoner: Skien, Notodden og psykiatrisk i Porsgrunn
  • To kirurgiske lokasjoner: Skien og Notodden
  • Foreløpig ingen ny poliklinikk i Seljord
  • Poliklinikkene på Rjukan og i Kragerø styrkes

Dette vil skje innenfor psykiatrien:

  • Sengepostene i Seljord legges ned
  • Sengepostene i Porsgrunn og på Notodden opprettholdes
  • Uvisst om det blir akuttmottak for psykiatri på Notodden

Dette betyr at de tre største endringene for lokalsykehusene er at akuttfunksjonene på Rjukan og i Kragerø blir nedlagt, all somatisk virksomhet blir flytta fra Porsgrunn til Skien, og Notodden forblir som før.

Skal samle avansert behandling

Leder for prosjektet, Frank Hvaal, har tidligere uttalt at det ikke er gitt at Telemark har et eget sykehus. Han mener det er viktig at Telemarks befolkning forstår at Utviklingsplanen 2014–2016 har som hovedmål å styrke sykehustilbudet i Telemark, nettopp for å utsette en eventuell fremtidig sammenslåing med Vestfold.

Frank Hvaal

Frank Hvaal jobber vanligvis som klinikksjef for kirurgisk klinikk, men har tatt permisjon ett år for å være prosjektleder i utviklingsplanen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Utviklingsplanen for 2014–2016 har hatt som mål å «Desentralisere det vi kan. Sentralisere det vi må.» Det vil si at planen hele tiden har vært å samle spesialisert og høyteknologisk behandling.

Samtidig er målet å spre behandling til store pasientgrupper rundt om i fylket, som for eksempel diabetikere, og andre pasienter som trenger lite avansert utstyr.

Sykehuset Telemark skal spare 200 millioner kroner de neste tre årene.

De tre ulike scenarioene består av henholdsvis nåsituasjon, en mellomsituasjon og en modernisert modell.

Styret har tirsdag kveld lagt frem en anbefaling til en løsning som består av en kombinasjon av mellomsituasjonen og den moderniserte modellen.

– De som er hardest skadd blir fraktet lengst

I utvalget som ble utnevnt til å vurdere fremtidens sykehustilbud er blant annet brukerne selv med. Frank Hvaal sier at brukerne har vært veldig tydelig på at de velger kvalitet fremfor nærhet.

– Det er fortsatt sånn at de pasientene som er hardest skadd er de som blir fraktet lengst, har han tidligere uttalt til NRK.

Les mer om de ulike scenarioene prosjektgruppa har jobba med her.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sykehuset Telemark

Flere avdelinger kan bli flyttet fra sykehuset i Porsgrunn hit til Sykehuset Telemark i Skien.

Foto: Sykehuset Telemark

Utfallet er fortsatt uvisst

Forslaget som er lagt frem tirsdag er én mulig løsning. Tirsdag 17. desember skal styret avgjøre om forslaget skal sendes ut på høring. I så fall blir det en høringsperiode frem til 10. februar.

Den endelige behandlingen i styret skal etter planen bli vedtatt 26. mars. Innen den tid vil Sykehuset Telemark ha et nytt styre, og det gjenstår å se om det kommende styret vil vedta det samme.

Med andre ord er fremtiden til Sykehuset Telemark fremdeles ikke avgjort.