Hopp til innhold

To skuffede herrer

Faglige råd er satt til side og man ser bort fra hvor folk bor, sier Tønsbergs ordfører Petter Berg om at nytt strålesenter legges til Skien. Direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold (SiV) håper styret har gjort et klokt vedtak.

Petter Berg (til v) og Stein Kinserdal

Både Tønsbergs ordfører Petter Berg (til v.) og adm. direktør Stein Kinserdal på Sykehuset i Vestfold er skuffet over at strålesenteret ble lagt til Skien, men Kinserdal sier at sykehuset nå vil satse tungt på andre fagfelt.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Kinserdal mener det vil være en veldig gevinst for pasientene i de to fylkene at det faktisk blir bygget et strålesenter i Skien.

– Slik sett kan vi si at det er en gledens dag. Men samtidig er vi på SiV skuffet, for vi mener at et strålesenter her ville hatt veldig gode forutsetninger for å bli et flott tilbud også for Telemarks befolkning.

– Basert på distriktspolitikk

Ordfører Petter Berg er både skuffet og overrasket over vedtaket. Han mener det utfordrer hele foretaksmodellen.

– Begrunnelsen for å opprette foretak og flytte det ut av politiske prosesser var nettopp at man skulle ta beslutninger på faglig grunnlag. Vedtaket til styret i Helse Sør-Øst er etter min mening basert på politiske beslutninger og distriktspolitikk, og det lover ikke godt for Helse-Norge.

Mister ikke kompetanse

Kinserdal mener at et strålesenter vil være en av motorene for å drive sykehusutvikling i årene som kommer. Men plasseringen av strålesenter i Telemark gjør ikke at han frykter tap av kompetanse. For den finnes ikke ennå, sier han.

– Når det gjelder oppbygging av strålesenteret, må det rett og slett etableres ny kompetanse uansett hvor det hadde blitt lagt. Det tar tid. Vi har sett fra Gjøvik og til dels Kristiansand at det har tatt opptil ti år å være fullt oppe og gå.

Satser på andre fagfelt

På SiV vil de nå brette opp ermene og sette inn støtet på å utvikle andre fagfelt, sier han.

– Mange fagfelt på SiV er helt i Norgestoppen. Med gode relasjoner til universitetsmiljøene i Oslo skal vi kunne utvikle både kreftkirurgi og ordinær kreftbehandling, og i tillegg utvikle andre fagområder.