Hopp til innhold

To av tre milliarder fra bilistene

Ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og andre samferdselsprosjekter i Tønsberg-regionen er under planlegging. Etter at dagens bomring forsvinner vil nye bommer komme opp, viser fersk studie.

Bomringen i Tønsberg

Bomringen i Tønsberg har stått i drift siden 2004 og legges etter planen ned til neste år.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Statens Vegvesen har planer for Tønsberg-regionen som koster flere milliarder kroner.

Les også:

Vestfold fylkeskommune (VFK) foreslår at billistene må betale nesten to milliarder av Bypakke Tønsberg (se faktaboks til høyre).

Det er omtrent 66 prosent av den totale summen på rundt tre milliarder kroner.

Forslaget kommer frem i en mulighetsstudie som ble offentliggjort i dag.

Video nsps_upload_2009_8_2_13_33_51_1573.jpg

Bommer kommer det nye av med studien lagt til grunn.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Trenger mer bom

Samferdselssjef i fylkeskommunen, Siv Tørudbakken, sier at bilistene ikke kommer utenom bompenger.

Selvsagt er det lagt opp til egenfinansiering fra fylkets side, men det blir småtterier i forhold til det dem som bruker veiene må ut med, sier hun til NRK.no.

Ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy, kollektivsatsing og tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk er der de store utgiftene kommer fra.

I kroner og øre har VFK beregnet bomtakstene til et sted mellom 15 og 20 kroner per passering.

– Opp til politikerne

Det er politiske vedtak som ligger til grunn for studien. Konseptvalgutredningen (KVU) for «transportsystemet i Tønsbergregionen» ligger ute til høring. I månedene frem mot april vil politikerne ta stilling til forslaget fra vegvesenet.

Siv Tørudbakken

Siv Tørudbakken.

Foto: Frode Meskau

Så skal de også samtidig stemme over om denne mulighetsstudien skal legges til grunn for et konkret bompengeopplegg, sier Tørudbakken.

– Videre skal de avgjøre organiseringen av bypakka. For det er den som bestemmer tiltakene. Både dem som allerede finnes i KVUen, men også Hogsnesbakken og tiltak på Teie.

De to sistnevnte områdene er lokale ønsker som inntil videre ikke er en del av transportløsningen fra vegvesenet.

Les også:

Samferdselssjefen understreker at bompengeinnkreving ikke kan brukes i det uendelige.

– Det er ingen tvil om at det sikkert er noen smertegrenser blant bilistene i regionen. Men det er den eneste muligheten hvis de politiske målene om fastlandsforbindelse skal realiseres, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kanalbrua Tønsberg

Kanalbrua i Tønsberg knytter øykommunene Nøtterøy og Tjøme til fastlandet. Mange mener det er for dårlig.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

En bomløs tid

Det vil ta en god stund å få klar en fastlandsforbindelse for Nøtterøy. Bare planleggingsarbeidet vil tidligst være ferdig i 2017/2018, ifølge Tørudbakken.

– Et forslag vi kommer med i denne studien er å dele opp dette i faser.

Fra høsten 2015 skal dagens bomring i Tønsberg legges ned ettersom bypakke 1 da vil være ferdig finansiert. Da blir det fritt leide på tønsbergveiene en liten periode.

– Men vi foreslår nye bommer i 2016 i forbindelse med nye veier og prosjekter. Så får den politiske behandlingen vise hva dette ender med.