Hopp til innhold

Tjøme-saken: – Gerhardsen-samfunnet er over dersom dette er korrupsjon

Forsvarerne mener handlingsrommet for vennetjenester blir for snevert dersom de tiltalte i Tjøme-saken dømmes for korrupsjon.

Tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune, Harald Svendsen i Agder lagmannsrett. i bakgrunnen ses advokat Thomas Skjelbred, arkitekt Rune Breili og advokat Knut H. Strømme

Harald Svendsen i forgrunnen og Thomas Skjelbred, Rune Breili og Knut H. Strømme i bakgrunnen.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

Forsvarerne til arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen mener de to bør frifinnes for grov korrupsjon.

– Økokrim har ikke avdekket korrupsjon. Det er heller ingenting som underbygger at tegningene til Breili er bestikkelser knyttet til Svendsens stilling som byggesaksleder.

Det sa Breilis forsvarer, Thomas Skjelbred, under prosedyrene i Agder lagmannsrett fredag.

Advokat Knut H. Strømme (HBL advokatfirma), arkitekt Rune Breili, advokat Thomas Skjelbred (Elden avokatfirma AS), og Harald Svendsen

Advokat Knut H. Strømme (HBL advokatfirma), arkitekt Rune Breili og advokat Thomas Skjelbred (Elden advokatfirma AS).

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Breili tegnet huset for den tidligere byggesakslederen i Tjøme kommune. Det skjedde samtidig som Svendsen behandlet byggesøknader fra Breili.

Begge er tiltalt for grov korrupsjon, men selv har de forklart at det var en vennetjeneste.

De har kjent hverandre i over 20 år og gitt hverandre tjenester. Det kan hende Svendsen var inhabil på grunn av sin nære relasjon til Breili, men det vi skal ta stilling til er om korrupssjonbestemmelsen er til hinder for denne kontakten, sa Skjelbred og la til:

– Gerhardsen-samfunnet er over dersom dette er korrupsjon.

Men der var aktoratet uenig.

– Vi ønsker ikke dugnadsånden til livs. Den kan leve videre selv om vi mener dette forholdet er klanderverdig, sa Henrik Horn fra Økokrim.

Les også: Korrupsjonstiltalt arkitekt: – Ville bare hjelpe en venn

Rune Breili
Rune Breili

Grov korrupsjon

Horn sa i sin prosedyre at både Breili og Svendsen var klar over at de vederlagsfrie tegningene var betenkelige.

– De brøt velkjente etiske regler om å ikke gi eller motta gaver. Likevel gjennomfører de det, sa Horn.

Det er ikke funnet bevis for at det er gitt motytelser under etterforskningen. Horn forklarte at også smøring kan rammes av korrupsjonsbestemmelsene.

Aktoratet trakk frem flere momenter de mener gjør tegningene Breili utførte for Svendsen til grov korrupsjon. Blant annet peker de på at Svendsen hadde beslutningsmyndighet i byggesøknader og i innstillinger overfor politisk ledelse.

De trakk også fram at det er truffet vedtak i byggesøknader i tidsmessig nærhet til bistanden Svendsen fikk med sitt hus. Svendsen var heller ikke åpen om hjelpen han fikk av Breili overfor sin leder i Tjøme kommune.

Les også: Sakkyndige i Tjøme-saken: Huset kan ikke ha blitt tegnet på én dag

Mølledammen
Mølledammen

Ber om åtte måneder

I retten ba aktoratet om at Breili og Svendsen dømmes til åtte måneders fengsel. Det er det samme de ble dømt til i tingretten, men nå ba de om at to måneder ble gjort betinget.

Aktoratet ved politiadvokat Einar Salvesen Lieungh og statsadvokat Henrik Horn i Tjømesaken i Agder lagmannsrett

Aktoratet ved politiadvokat Einar Salvesen Lieungh og statsadvokat Henrik Horn i Tjømesaken i Agder lagmannsrett

Foto: Philip Hofgaard / nrk

– Saken har vært behandlet i fire rettsrunder med massiv mediedekning. Derfor mener vi det er riktig å be om en delvis betinget dom, sa aktor Einar Salvesen Lieung.

– Vi registrer at aktoratet har gått to måneder ned på straffen fra tidligere, men jeg mener primært at Breili må frifinnes, sa Skjelbred.

Også Svendsens forsvarer, Knut H. Strømme, ba om frifinnelse av sin klient.

– 13 dager etter at Svendsen mottok tegningen, snekret han en terrasse på huset til Breili. Kan det utelukkes at de sto overfor en situasjon av ytelse mot ytelse, eller gjensidige vennetjenester?, spurte Strømme.

Forsvarerne og aktoratet var også uenig i verdien av tjenesten Svendsen fikk.

Aktor mener verdien må settes til markedsverdien. Den har de sakkyndige beregnet til ca. 50.000 kroner.

Forsvarerne mener verdien ikke er høyere enn 7.000-9.000 kroner, basert på antall timer, Breili sier han brukte på å digitalisere tegningene han fikk av Svendsen. I tillegg har de sammenliknet prisen Breili tok i sammenliknbare oppdrag på den tiden.