Gjorde Breili til uskyldig hummerfisker: – Økokrim, det er ingen skam å snu

Rune Breilis advokat ønsker full frifinnelse for korrupsjon. Han brukte smugling på Svinesund som eksempel, for å vise hvor slapp han synes saken er.

Rune Breili med forsvarer i Agder lagmannsrett

TROR PÅ FRIFINNELSE: Breilis advokat Thomas Skjelbred (i forgrunn). Bildet ble tatt under rettssakens første dag, 3. november.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Det er en kjent fjellvettregel; det er ingen skam å snu. Det burde Økokrim ha gjort i denne saken, sa forsvarer Thomas Skjelbred.

Korrupsjonssaken mot Tjøme-arkitekt Rune Breili og de tidligere byggesakssjefene Harald Svendsen og Hans Petter Abrahamsen, er helt på oppløpssiden i Agder lagmannsrett.

Karrieren og renommeet til den populære arkitekten står på spill.

Breilis forsvarer holder ikke tilbake når han beskriver kommunens rutiner og Økokrims etterforskning.

– Bevisene fra Økokrim er selektive, særlig fraværet på bevis. Mye var galt i Tjøme kommune. Men etterforskningen har ikke avdekket direkte korrupsjon, sa forsvarer Thomas Skjelbred fra Elden advokatfirma.

Økokrim er derimot klare på at straffen for de to må være åtte måneder i fengsel. Det er samme straff som de to ble dømt til i tingretten.

Elisabeth Harbo-Lervik, Økokrim, i Agder lagmannsrett.

AKTOR: Elisabeth Harbo Lervik i Økokrim mener de to har fått fordeler av å hjelpe hverandre over tid. Og at saken er grov, særlig fordi Svendsen var en offentlig tjenestemann.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Selv om Svendsen og Breili bare er tiltalt for hustegninger av Svendsens nye hus på Tjøme i 2010, har Økokrim også trukket frem eksempler fra tidligere. Blant annet tegninger av en hytte Svendsen bygde på Sørlandet, et annet hus og en bod på Tjøme. Og Svendsen har bygget en terrasse for Breili.

– Dette dreier seg om korrupsjon med en offentlig tjenestemann. Og omfanget av tjenestene og påvirkningen det har hatt på vedtak som er gjort i kommunen, sier aktor hos Økokrim, Elisabeth Harbo Lervik, til NRK.

Harald Svendsen har ikke anket delen av tiltalen som dreier seg om saksbehandlingsfeil i mange saker der Breili var søker.

Les også:- Så fort man stikker hodet fram, blir det et helsike her ute

Rune Breili i Agder lagmannsretten

Rune Breili fra første dagen i ankesaken i Agder lagmannsrett.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Hummerfiske på svenskegrensa

Skjelbred mener Økokrim blander kortene.

– Økokrim gjør inhabilitet straffbart som korrupsjon. Jeg mener Økokrim blander sammen to forskjellige regelsett, sa forsvareren.

– Dette dreier seg ikke om en konfekteske, eller en flaske vin. Breili var opptatt av å pleie forholdet sitt til Svendsen, sa Harbo Lervik.

I retten forsøkte Skjelbred å overbevise dommerne ved å gi et eksempel om en hummerfisker som daglig passerer grensen ved Svinesund. Han er bekjent av en tollbetjent, de er ivrige fiskere, og møtes ofte, men er ikke omgangsvenner på privaten.

De har gitt hverandre hummer noen ganger, men det er ikke påvist at de er smuglet eller at det er mottatt noen motytelser. Og det viser seg at andre tollere også har vært slappe med tollrutinene for hummerfiske.

– Dette er ikke å anse som korrupsjon. Og det illustrerer kanskje forholdet mellom Svendsen og Breili, sa Skjelbred.

Harald Svendsen i Agder lagmannsrett

Tidligere byggesakssjef på Tjøme, Harald Svendsen.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Ikke sett før

Onsdag ba han dommerne i Agder lagmannsrett om å frifinne Breili. Svendsens forsvarer, Knut Strømme, ba om det samme for sin klient.

De to mener at det ikke er noen konkrete forhold som viser at Breili eller Svendsen har fått fordeler.

– Saksbehandlingen i Tjøme kommune har kommet alle som søkte til gode, sa Skjelbred, som la mye av skylden på kommunen.

Han har aldri sett en sak i Norge der noen er dømt for korrupsjon, uten det er helt konkrete forbindelser om det som hevdes å være bestikkelser.

– Denne saken skiller seg fra alle andre saker fordi den handler om to personer som har en relasjon utenfor jobben, på privaten, som skal begrunne korrupsjonen. Dette er et habilitetsforhold, sier Skjelbred til NRK.

Forsvareren til tidligere byggesaksleder Hans Petter Abrahamsen har i morgen sin prosedyre. Abrahamsen ble i tingretten dømt til å betale en bot på 25.000 kroner for tjenestefeil, men anket boten.

Dette er de forskjellige rollene Abrahamsen, Breili og Svendsen hadde over mange år:

De siste 20 årene har arkitekt Rune Breili sendt inn mange byggesøknader til Tjøme kommune.
I 2003 tegner Breili et hus for byggesaksbehandler Harald Svendsen.
I 2008 blir Svendsen sjef for byggesaksavdelingen. Hans Petter Abrahamsen blir byggesaksbehandler i samme avdeling.
I 2010 blir Abrahamsen daglig leder i arkitektfirmaet til Breili. Samtidig hjelper Breili Svendsen med et nytt husprosjekt.
I 2014 går Abrahamsen tilbake til kommunen.
I 2016 begynner Svendsen hos Breili. Abrahamsen blir byggesaksleder.