Konflikten som deler hytteparadiset i to

I kjølvannet av byggeskandalen på Tjøme forteller folk om lynsjestemning, angiveri og fryktkultur. Men få vil snakke åpent om det.

Jon Sanness Andersen

Ordfører Jon Sanness Andersen i Færder kommune sier konflikten påvirker både innbyggere og ansatte i kommunen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Så fort man stikker hodet fram, blir det et helsike her ute.

Sitatet kommer fra en av mer enn 30 personer NRK har snakket med på Tjøme, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Vi har ringt folk som har vært aktive i sosiale medier og oppsøkt folk på gata. Mange mener konflikten er belastende å snakke om. Noen har slekt eller venner på begge sider av konflikten, og vil ikke skaffe seg uvenner.

Men de som vil fortelle anonymt, har mye på hjertet. Noen sier at de har blitt kjeftet på. Andre er redde for en bestemt person. Folk har blitt stemplet som kommunister, eller «de jævla oslofolka».

23. september 2021

Rune Christoffer Holm:Kjenner du noen som kanskje vil snakke åpent med NRK?
Anonymisert:De finnes ikke siden de vil ha ro og fred og unngå hets.

Verkebyllen i ferieparadiset

På ordførerkontoret i Færder kommune er Jon Sanness Andersen preget av alvoret.

Han har fått oppryddingsarbeidet etter en av Norges største byggeskandaler i fanget, den såkalte Tjøme-saken.

I 2017 ble alvorlige saksbehandlingsfeil og etiske regelbrudd avslørt.

Kommunen hadde gitt ulovlige tillatelser til bygging i strandsonen. Noen hytteeiere hadde også bygget uten å ha søkt om lov.

Dette førte til en rettssak, der to personer ble dømt for korrupsjon. Saken er anket. Tirsdag kommer den opp i Agder lagmannsrett.

Feilene i saksbehandlingen fra tidligere er fortsatt en verkebyll i ferieparadiset.

– Vi bor i det området i landet hvor strandsonen er mest nedbygd. Det skaper konflikt, sier ordføreren.

Hvasser

Hyttene på Tjøme har i mange år ligget blant de dyreste i landet, ifølge SSB.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Kampen om strandsonen

I attraktive områder langs kysten blir det ofte dårlig stemning mellom hytteeiere og turgåere.

Hytteeiere vil gjerne bygge ut og ha perlene for seg selv, mens turgåere vil nyte natur og åpne stier.

Byggeskandalen gjør situasjonen på Tjøme ekstra vanskelig. Her har kommunens saksbehandling ført til at noen får bygge mer enn de egentlig har lov til.

Om sommeren er det tre ganger så mange turister som fastboende på Tjøme.

– Det er som med fisk. Vi liker dem når de kommer, men etter tre dager begynner det å lukte vondt, sier en av flere vi traff på en av NRKs turer til Tjøme.

Alle vi møtte hadde meninger om saken. Noen få ville stå fram.

Anne Vestad

Anne Vestad

– Mange jeg kjenner blir veldig irriterte over å møte stengsler i strandsonen. Det blir jo også litt konflikt, rett og slett fordi det er så innmari mange mennesker her ute om sommeren. Det er køer overalt. Noen blir irriterte og skjeller ut badegjestene.

Karin Larsen Pande

Karin Larsen Pande

– Drømmen er at alt skulle vært åpent for alle, men jeg forstår jo at mange hytteeiere vil ha sitt område i fred. Men å sette opp strømgjerder og låste porter, det tenker jeg at er å gå litt langt.

Geir Rosseland

Geir Rosseland

– Jeg synes det er trist med strandsonekonfliktene. Det skal jo være offentlig tilgang til å bevege seg langs sjøen.

Fryktkultur

Men de som føler mest på det, vil ikke stå fram.

Dette er bare noe av det folk forteller anonymt:

  • «Lynsjestemning». Slik beskriver en grunneier forholdene. Vedkommende vil ikke ha en sti over eiendommen.
  • En byggmester beskriver en fryktkultur. – Alle er redde for å gjøre feil, og er redde for å bli sladret på, sier han.
  • «Angiveri og bedreviten. God underholdning.» Beskrivelsen er hentet fra sosiale medier. Det er en hytteeier som skriver dette. Han vil ikke stille til intervju, og sier at hytteeiere han kjenner ikke vil snakke om dette fordi de ønsker ro og fred.
  • Noen forteller at de har mistet Facebook-venner på grunn av uenighet om Tjøme-saken.
  • En sier han har langt mindre glede av å være på hytta nå enn tidligere. Årsaken er uenighet om allemannsretten.

En påkjenning for familiene

Også ansatte i byggesaksavdelingen har fått kjenne på konfliktnivået.

Politikere, snekkere, arkitekter og utbyggere har klaget på treg saksbehandling og dårlige vedtak.

For kommunen er det viktig å ikke gjøre nye feil. Samtidig vokser køen av nye byggesaker.

Folk kjefter på ansatte i kommunen.

På et seminar for politikere ble det lest høyt fra et brev som er skrevet av ansatte i byggesaksavdelingen.

test

Fra anonymt brev:

«Jeg forstår ikke hvorfor politikere, søkere og redaktører får holde på slik de gjør, for det er rett og slett helseskadelig. Ikke bare for meg, og ikke bare for de som kritikken rettes mot, men for familiene våre er dette en påkjenning.» 

test

«Det er krevende med de beskyldningene som fremkommer i mediene. Det er i realiteten en beskyldning om uforstand i tjenesten. Det er krevende å stå i det når man også har en krevende kundegruppe som bruker mye ressurser på å strekke regelverket i sårbare områder, og samtidig vite at man har politikere som ikke ønsker å følge loven. Dette går på selvfølelsen og motivasjon.»

test

«Den debatten som har pågått i det offentlige gir oss en tyngre arbeidsdag. Kundene henger seg på, slik at vi blir møtt med mye motstand og til dels uhøflige henvendelser.»

Anonymt fikk deres budskap nå fram til politikerne.

Det gjorde inntrykk på ordføreren.

– Når man begynner å kritisere ansatte i administrasjonen, spesielt dersom politikere går ut og kritiserer dem, så mener jeg at man har trådt for langt, sier Sanness Andersen.

Han blir litt blank i øynene når han snakker om dette.

– Jeg ble veldig berørt da jeg hørte om brevene, men jeg tror at det politiske miljøet tok budskapet, sier han.

Jon Sanness Andersen

Ordføreren håper framtiden vil vise at kommunen ryddet opp på en ordentlig måte.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Fikk anonym gave

Ingen av de ansatte vi har hatt kontakt med ønsker å si noe.

Men lederen deres, Anne-Mari Rustan Aas, sier situasjonen er krevende.

Det betydde mye for byggesaksavdelingen da de etter mye kritikk plutselig fikk blomster og konfekt på døren.

– Det viser at vi også har mye støtte der ute. Det er jo ekstra motivasjon, sier hun.

Kort og blomster sendt til byggesaksavdelingen i Færder kommune. På kortet står det: "Jeg synes kritikken dere får er urettferdig, jeg vet dere gjør en kjempejobb! Jeg har alltid fått profesjonell, effektiv og hyggelig hjelp av dere når jeg har trengt det. Keep ut the good work og heia dere! Hilsen en helt vanlig innbygger".

Dette kortet, i tillegg til blomster og konfekt, ble sendt til byggesaksavdelingen av en anonym person.

Foto: Færder kommune

Feil i alle saker hittil

Men konfliktene i ferieparadiset er langt fra over.

En egen avdeling i kommunen skal gå gjennom mer enn 500 byggesaker for å sjekke om det er gjort noe ulovlig.

Så langt har de tatt for seg litt over 100 av de mest alvorlige sakene.

Samtlige har hatt feil til nå, og ordføreren er innstilt på at arbeidet kommer til å ta lang tid.