Tinn kommune tar grep etter kritikk

Etter at statens helsetilsyn kom med sterk kritikk av Rjukan sykehjem, tar kommunen grep.

Rjukan sykehjem

Tinn kommune tar grep etter heletilsynets rapport.

Foto: Alexandra Amdal / Foto

– Vi har økt bemanninga fra to til tre ansatte på kveldsvakt, og har lyst ut sykepleierstillinger, sier fungerende ordfører i Tinn, Halvor Lurås.

Han mener det er viktig at kommunen nå tar grep og følger utviklinga på sykehjemmet tett.

– Vi kan ikke ha det sånn, fortsetter Lurås.

Les også:

– Alvorlig

Halvor Lurås

Fungerende ordfører i Tinn, Halvor Lurås øker bemanninga på sykehjemmet umiddelbart.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Pasient- og brukerombud i Telemark, Vigdis Mariedatter Graff, synes helsetilsynet sin rapport er alvorlig. Hun sier videre at med knapp bemanning er det vanskelig å ha et tilfredsstillende tilbud til enhver tid, og hun er glad for at kommunen har tatt grep.

– At de lyser ut stillinger og øker bemanningen er svært positivt, sier Graff.

Nye og flere oppgaver

Vigdis Mariedatter Graff

Pasient- og brukerombud Vigdis Mariedatter Graff sier rapporten er alvorlig, men er glad kommunen tar grep.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Pasient- og brukerombudet tror en av årsakene til de kritikkverdige forholdene, er at nytt lovverk stiller nye krav til kommunen.

– Loven sier at tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekten for den enkeltes integritet og verdighet. Hvis vi skal klare det, så kan ikke et sykehjem være et oppbevaringssted, fortsetter Graff.

Gjør det som trengs

Fungerende ordfører i Tinn Halvor Lurås understreker at kommunen er forberedt på å ta de grepene som trengs, for å gjøre forholdene på sykehjemmet bedre.

– Nå må vi først og fremst sørge for at forholda på sykehjemmet blir tilfredsstillende, så får vi gå gjennom hva som har skjedd tidligere etter ferien, avslutter Lurås.