Tine vurderer å legge ned tre meierier – 149 ansatte kan miste jobben

– Vi er redde for jobbene våre, sier tillitsvalgt Wenche Hansen.

Tine meieri på Sem februar 2020

KAN BLI LAGT NED: Ett eller flere av Tines meierier kan bli lagt ned. Dette er meieriet på Sem utenfor Tønsberg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi har to valg: Det er enten å investere i et anlegg eller å avvikle anlegget. Vi er ærlige med de ansatte om at nedleggelse kan bli et tema, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NTB.

Tine i Alta

KAN BLI LAGT NED 2: Tine-meieriet i Alta.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Klokken 8.30 torsdag ble 149 ansatte ved Tines meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg informert på allmøter om at jobbene deres kan stå i fare. De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede fremtiden til de tre anleggene.

Det kan bety at ett eller flere av meieriene legges ned, men det kan også bety at Tine kommer fram til at de vil investere i anleggene.

– Veldig trasig

– De ansatte reagerer overhodet ikke bra. Det er mye usikkerhet, sier tillitsvalgt Wenche Hansen på meieriet på Sem til NRK.

I Finnmark skal meierienes framtid utredes etter sommeren. Det er en prosess som skal ta tre måneder. Det vil si at de to meieriene må gå nesten ett år før de ansatte får vite om de har jobb eller ei i 2021.

Roar Søreng, meierisjef Tine Alta

SPENT: Meierisjef i Alta, Roar Søreng, sier de ansatte er veldig spente etter allmøtet torsdag morgen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Vi kan ikke forskuttere for noe, så før utredningen vil vi ikke lage noen scenarioer, sier meierisjef i Alta, Roar Søreng til NRK.

I Tine Tana er de ansatte preget av beskjeden som kom i dag.

– Det var en veldig trasig beskjed å formidle på morgenen, sier meierisjef Eirin Utsi.

Hun understreker at det helt klart ikke er kroken på døren i Tana, men at de ansatte har mange spørsmål.

Meierisjef Eirin Utsi i Tine Tana

PREGET: Meierisjef for Tine Tana Eirin Utsi, sier de ansatte har mange spørsmål.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det går på spørsmål i forhold til fremdrift, på prosjekter, konsekvenser i ytterste fall og har man en jobb å gå til om et år. Helt naturlige spørsmål å ha i en slik situasjon, men det er viktig å ikke hausse opp den stemningen, sier Utsi.

Skal spare én milliard

Tine gikk i fjor høst ut og sa at de skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt 10 prosent av de ansatte, i løpet av 2021.

Årsaken er blant annet at melkeforbruket blant nordmenn har falt kraftig i mange år. Bare i løpet av de siste ti årene har det årlige forbruket falt med 16 liter per person.

Anleggene som nå skal utredes, produserer blant annet konsummelk.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener det er nødvendig at Tine utreder mulige løsninger for å styre konkurransekraften i et tøft marked.

– Vi er svært opptatt av at de grepene som Tine da på et tidspunkt gjennomfører sikrer at de er en solid aktør for melkebønder i hele landet, og gjennom det også styrker mulighetene for å ha et aktivt landbruk i hele landet.

Tine Meieri ved Tana bru

TANA: 21 Ansatte ved Tine sitt meieri i Tana i Finnmark kan miste jobben.

Foto: Tine Meierier

Tine har allerede kuttet 170 av de 400 årsverkene som skal spares inn. Hovland understreker at endringer ved de tre meieriene de nå utreder, ikke nødvendigvis betyr at alle de ansatte her mister jobben.

– Ansatte kan få muligheter ved andre meierier, og det kan også være at deler av driften ved meieriene kan videreføres, sier han.

Forberedt på reaksjoner

I dag er det 115 ansatte på meieriet på Sem, 21 i Tana og 13 i Alta.

Selv om begge meieriene i Finnmark nå er i spill, er Hovland klar på at Tine ikke vil trekke seg helt ut.

– Det er voldsomme avstander, så vi kommer uansett til å ha en tilstedeværelse der oppe.

Tine-sjefen er forberedt på at det kan komme reaksjoner.

– Det er alltid dilemmaet når man gjør sånne ting. Men vi må investere i det som har fremtiden foran seg, og vi må rasjonalisere der det er overkapasitet. Vi er nødt til å sikre næringsgrunnlaget for 8.000 melkeprodusenter over hele landet, sier Hovland.

– Vi har laget gode avtaler

Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen har forståelse for at Tine må spare.

Han er klar på at ingen ting er bestemt.

– Det er lang tradisjon i Tine for å involvere ansattes tillitsvalgte i alle typer prosjekter. Vi har allerede laget gode avtaler om bred involvering av både sentrale og lokale tillitsvalgte også i disse prosjektene, sier han.

Kjetil Karlsen, som er tillitsvalgt i Alta, er enig.

Kjetil Karlsen, tillitsvalgt Tine Alta. 13.2.20

AVVENTENDE: Jeg har ikke fått noen store reaksjoner fra medlemmene foreløpig, sier tillitsvalgt hos Tina Alta, Kjetil Karlsen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Vi har vært veldig godt informert. Det har vært lite spekulasjoner etter vi fikk den endelige den bekreftelsen på hva som skulle skje.

Wenche Hansen, tillitsvalgt på Sem, mener det har vært usikkerhet rundt prosessen.

– Vi har savnet litt mer konkret informasjon. Vi vet vi skal bli regnet på, men ikke noe mer. Vi ble ikke veldig mye klokere i dag, sier Hansen til NRK.

Bekymret lokallagsleder

Leder i Alta bondelag, Lasse Johnsen, likte ikke beskjeden som kom fra Tine i dag.

– Det handler om de ansatte og arbeidsplassene, og hvor vi skal kjøre melken hvis den ikke kan foredles i Finnmark.

Bondelagslederen påpeker at det er store avstander allerede og mye dårlig vær og stengte veier.

– Når været gjør slik at melkebilen ikke kommer frem til meieriene må melken kastes ut og da får man et enormt svinn på toppen av det hele.