Tina tapte mot Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda ble frifunnet for krav om ménerstatning i Oslo tingrett. Moren til Tina, Torhild Stafne, er svært skuffet.

Tina og Torhild Stafne

Tina Stafne og moren Torhild Stafne tapte rettssaken mot Pasientskadenemnda i Oslo tingrett.

Foto: Mathilde Torsøe

Tina Stafne (31) har Downs syndrom og ble født med en alvorlig hjertefeil, men diagnosen ble stilt først da hun var 23.

Advokaten hennes, Tove Nissen-Sollie, søkte på vegne av sin klient krav om ménerstatning for forsinket diagnostisering av hjertefeil. Det skal ha ført til kraftig redusert livskvalitet over lengre tid, ifølge Tinas foreldre. Pasientskadenemnda tok til motmæle og krevde seg frifunnet.

Retten fant at Stafne ikke oppfyller kravene for omfang eller varighet som kreves i skadeerstatningslovens paragraf om ménerstatning.

Pasientskadenemnda vant saken fullt ut og Stafne blir også krevd for de sakkyndiges utgifter i saken, som er på 13 500 kroner.

– Etter vårt syn er dette en riktig dom, sier seksjonssjef i Pasientskadenemnda, Kari Løchen til NRK.

Kari Løchen

Seksjonssjef i Pasientskadenemnda, Kari Løchen.

Moren er skuffet

Torhild Stafne tar dommen svært tungt. Hun føler at hun ikke blir trodd og mener Pasientskadenemnda tar alle midler i bruk for å ikke betale ut det hun mener er en rettmessig erstatning.

– Jeg er så trist og skuffet at jeg ikke har orket å lese hele dommen ennå, sier hun.

Stafne ønsker å fremme problematikken og skal nå, i samråd med sin advokat, vurdere om de skal anke avgjørelsen fra tingretten.

– Dette er, etter vårt syn, en dom som har vurdert de juridiske spørsmålene på en god og grundig måte, sier Løchen i Pasientskadenemnda.

– Ikke diskriminering

Advokat Tove Nissen-Sollie har tidligere sagt til NRK at hadde ikke Tina Stafne hatt Downs syndrom ville hjertefeilen blitt oppdaget mye tidligere. Hun mener at Pasientskadenemnda, i all fall i dette tilfellet, forskjellsbehandler personer med Downs. Hun møter motbør fra Kari Løchen.

– Etter statens syn er det overhodet ikke grunnlag for å si at det er forskjellsbehandling i denne saken på grunn av hennes syndrom. Ménerstatning baseres på medisinske vurderinger i alle saker og er det beste og eneste verktøyet vi har, sier Løchen.

– Jeg mener beslutningen er tatt på feil grunnlag, og at Pasientskadenemnda systematisk bruker det de kan for å unngå å betale, avslutter Torhild Stafne.