Hopp til innhold

Tiltak mot stillehavsøsters

Stillehavsøstersen er uønsket i norske farvann fordi den forstyrrer biologisk mangfold og ødelegger badestrender, mener Miljødirektoratet.

Fra stillehavsøstersen først ble påvist langs kysten av Vestfold i 2013, har den spredd seg langs kysten helt opp til Møre og Romsdal.

Direktoratet har laget en handlingsplan for å forebygge spredning og redusere forekomsten.

– Det kan være aktuelt å invitere lokale myndigheter og frivillige organisasjoner til en form for ryddedugnad, sier seksjonsleder Kari Holden i direktoratet.

Video Uønsket østers nesten utryddet
Foto: Nyhetsspiller

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark