Tilsyn i Sjøfartens hus

Stiftelsestilsynet minner styret i Sjøfartens hus i Porsgrunn om å sikre at sjøfartshistorien er tilstrekkelig ivaretatt i huset, der også DuVerden vitensenter holder til. Tilsynet blei gjennomført etter medieoppslag om uro, blant annet etter at en nyoppsatt sjøfartsutstilling blei midlertidig fjerna. Det førte til sterke reaksjoner i Porsgrunn og omegn sjømannsforening.

DuVerden
Foto: Marie Roksund / NRK