Tilbyr gratis undervisningsopplegg

Sandefjordportalen er et nettsted hvor lærere kan finne digitale ressurser til undervisningen. – Vi bruker den hver dag i språkopplæringa, forteller lærer Erik Aga Olaussen.

Brukes aktivt i språkopplæring og andre fag

LÆRER SPRÅK: Gjennom et av programmene som finnes i portalen lærer elevene i velkomstklassen ved Byskolen seg norsk. Klikk på bildet for å se hvordan det kan brukes.

For litt over ett år siden så Sandefjordportalen dagens lys. Det hele startet som en lur idé i lærer Frode Rustøy sitt hode.

Nå brukes siden daglig av lærere i kommunen. Håpet er at flere vil få øynene opp for alle gratisprogrammene som ligger ute på nettet.

Interaktiv språkopplæring

Vi befinner oss i klasserommet til Velkomstklasse 2 på Byskolen barneskole i Sandefjord. Her finner vi en liten gjeng som er ivrige etter å lære det norske språket.

Lærere ved Byskolen

FORNØYDE MED PORTALEN: Lærerne Erik Aga Olaussen og Asima Dzafic mener elevene har stor nytte av Sandefjordportalen. Særlig i språkopplæringa.

Foto: Linn Løkken / NRK

– Det er mest norsk de lærer her, men vi har også bruk for portalen i andre fag som for eksempel matte og naturfag, forteller lærer Erik Aga Olaussen.

Det beste med Sandefjordportalen er at han slipper å lete rundt i det uendelig store internett etter programmer som han kan bruke i undervisningen, mener han. Dessuten er barna sultne på å lære mer.

– De er veldig villige til å lære seg nye ting og er interesserte i å komme i gang med norsken, sier Aga Olaussen.

Også morsmålslærer Asima Dzafic ser at elevene har stor glede av programmene.

– Jeg er selv flyktning og sønnen min måtte starte rett i vanlig norsk førsteklasse. Det var en tøff overgang. Han kunne nok hatt mye nytte av dette opplegget som vi bruker her i dag, tror hun.

Oversetter arabisk

På den store hvite tavla foran han viser han frem noen av programmene som klassen bruker flittig.

De har tilgang til programmer som oversetter direkte fra for eksempel arabisk til norsk og motsatt, og elevene kan prøve å skrive ord og få de direkte lest opp fra PC-en.

Enkelte av elevene har vært her i bare to uker, mens andre har vært her i to måneder. Felles for alle er at ingen av dem kunne norsk før de startet på skolen.

Allerede nå har noen av elevene lært seg å sette sammen setninger på norsk. De sier høyt og tydelig norske ord som de ser på tavleskjermen foran seg.

«Og, jeg, du, å, Norge, vi». Klassen leser ordene som dukker opp i raskt tempo.

Dekart

IVRIG TEGNER: Åtte år gamle Dekart sier han lærer mye av nettbrettet. Her bruker han NRK Super sitt program Øisteins blyant.

Foto: Linn Løkken / NRK

Så behovet

Frode Rustøy er hjernen bak Sandefjordportalen. Han er selv utdannet lærer og jobber nå som skolefaglig IKT-rådgiver i Sandefjord kommune.

Frode Rustøy

HJERNEN BAK: Frode Rustøy er ansatt som IKT-rådgiver i Sandefjord kommune og er utdannet lærer. Det er han som har utviklet Sandefjordportalen.

Foto: Linn Løkken / NRK

– Jeg har sett behovet av læringsressurser som ikke finnes i lærebøkene. For alle elever er forskjellige og har ulike behov, forklarer Rustøy.

For noen elever er lærebøkene for kjedelige, for andre er de for kompliserte mens andre kan trenge å få informasjon på andre måter.

Rustøy ser på Sandefjordportalen som en hobby hvor han får kombinert det han elsker å gjøre, nemlig å programmere og jobbe med pedagogikk.

– Noen av programmene har jeg selv utviklet mens andre er lenket opp til nyttige sider som lærere har oppdaget, forteller han.

Hør radioreportasjen her:

 : Jubler for Sandefjordportalen