Hopp til innhold

Dømt for grov økonomisk utroskap

En tidligere direktør for bedriften RHI Normag på Herøya er dømt for grov økonomisk utroskap, og er dømt til fengsel og inndragning av nesten 2 millioner kroner.

Morten Wexels

Den dømte mannens forsvarer, Morten Wexels, sier at hans klient er overrasket og skuffet over dommen. Deler av dommen ankes helt sikkert.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Den 51 år gamle eksdirektøren er dømt til fengsel i ett år og fire måneder. 1 825 000 kroner inndras, og mannen dømmes også til å betale 50 000 kroner i saksomkostninger, står det i dommen fra Nedre Telemark tingrett.

Tre punkter

Det mest alvorlige punktet i dommen går på at mannen personlig, gjennom sitt heleide selskap, tjente penger på salg av verdifulle restprodukter fra RHI, og at han handlet mot interessene til selskapet han jobbet som administrerende direktør for.

Et annet punkt mannen er dømt for gjelder at han handlet mot RHIs interesse ved inngå en avtale om markedsføringstjenester med et annet selskap, som så igjen ble fakturert av hans eget selskap.

Det siste punktet mannen dømmes for er at han frikjøpte en bil som var leaset av RHI Normag, og ba bilselgeren om å fakturere RHI Normag for delvis innfrielse av beløpet.

Fast forbrytersk forsett

Retten skriver i sin dom at «I skjerpende retning vektlegger retten at tiltalte hadde en særlig betrodd stilling i RHI Normag AS, hvor han var satt til å forvalte betydelige verdier og til å styre et stort byggeprosjekt. Han var gitt vide fullmakter. Verken byggebudsjettet eller fremdriftsplanen var som forutsatt. Selskapet var i en vanskelig situasjon. Bedriften hadde over 100 ansatte og tiltalte hadde et stort ansvar.»

Videre står det at «Utroskapshandlingene fant sted over en periode på ca. ett år. Handlingene er ulike, selv om fornærmede er den samme. Dette vitner om et fast forbrytersk forsett.»

Anker deler av dommen

– Min klient er svært overrasket og skuffet over dommen, sier 51-åringens forsvarer, Morten Wexels.

Han slår fast at den alvorligste delen av den tredelte dommen, nemlig den som omhandler salget av de verdifulle restproduktene, vil ankes.

– Vi vurderer også om de to andre punktene vil ankes, sier Wexels.