Thor Heyerdahls karakterer i 1931

SANDEFJORD (NRK): Han fikk beskjed om å jobbe mer med engelsk.

Thor Heyerdahls karakterbok.

FLINK: Thor Heyerdahl gjorde det bra i flere fag.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Som en del av litteraturuka i Vestfold har Vestfoldmuseene laget en skolehistorisk utstilling. Målet er å gi dem som kommer en retro «skoledag» med skolesangboka, skolehistorikken og reformpedagogiske linjer.

I forbindelse med arrangementet stiller Vestfoldarkivet i Sandefjord ut karakterbøker fra det som da het Larvik Høiere Almenskole.

Blant elevene på slutten av 1920- og starten av 1930-tallet finner vi et kjent navn – Thor Heyerdahl.

Det går i det hele litt tungt

Thor Heyerdahls lærer i 1929

– Går man inn i dette stoffet får man et godt bilde av skolehverdagen hans, sier arkivar ved Vestfoldarkivet, Marit Slyngstad.

– Skolens form, innhold og type speiler det samfunnet og den tiden skolen var en del av, fortsetter hun.

Thor Heyerdahls karakterbok.

KARAKTERBOK: Slik så Thor Heyerdahls karakterer ut da han var 17 år gammel.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Aktiv russ

Av karakterboka til Thor Heyerdahl kommer det frem at han var flink i geografi, naturfag og matematikk.

– Jeg har lest at han kjedet seg på skolen. Han hadde nok en større trang til kunnskap enn det han fikk.

– Jeg vet ikke så mye ellers om tiden hans på Larvik Høiere Almenskole, bortsett fra at han var veldig aktiv i russetiden. Han var blant annet med i russerevyen, forteller Slyngstad.

Thor Heyerdahls karakterer, 1931

Fag

Karakter

Engelsk muntlig

Tilfredsstillende

Fransk muntlig

Meget tilfredsstillende

Geografi muntlig

Meget tilfredsstillende

Kjemi muntlig

Meget tilfredsstillende

Matematikk muntlig

Meget tilfredsstillende

Matematikk skriftlig

Meget tilfredsstillende

Norsk skriftlig

Tilfredsstillende

Tysk skriftlig

Tilfredsstillende

Orden og oppførsel

Meget tilfredsstillende

Kilde: Vestfoldarkivet

Mt for meget tilfredsstillende i Heyerdahls karakterbok.

SNILL: Thor Heyerdahl fikk Mt (meget tilfredsstillende) i oppførsel.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Meget flink i naturfag

I tillegg til karakterer, fylte lærerne også inn månedsvise vurderinger av elevene.

I en kommentar fra 1929 stod det følgende i margen ved siden av Thor Heyerdahls navn. Han var da 15 år gammel.

«Det går i det hele litt tungt, unntatt i norsk skriving hvor han er flink, og naturfag hvor han er meget interessert og flink».

En kommentar i karakterboka fra 1929.

TUNGT: I 1939 fikk Thor Heyerdahl skryt for naturfagkunnskapene sine.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I desember 1931 stod det:

«Man er tilfreds med hans flid og fremgang. Han kunne dog legge mer arbeid på engelsken».

Kommentar om Heyerdahl i 1931.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: I 1931 mente læreren hans at han måtte jobbe mer med engelsk-faget.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I karakterboka fra 1929 står det at Thor Heyerdahl fikk meget tilfredsstillende i tegning, og det var en ferdighet han tok med seg videre i livet. I 2014 hadde Midgard historisk senter i Horten en utstilling med 160 tegninger av Thor Heyerdahl.