Theo er lei av mobbing på skolen

13 prosent av 10.-klassingens medelever opplever å bli mobbet flere ganger i måneden. Landsgjennomsnittet ligger på fem prosent.

Theo Aske Holskil

Elevrådsleder Theo Aske Holskil går i 10. klasse på Revetal ungdomsskole.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Elevundersøkelsen ved Revetal ungdomsskole i Vestfold er dyster lesing for både rektor og elevene.

– Jeg har gått her i tre år og blitt litt vant til det, egentlig.

En av elevene i skolegården snakker om problemet på skolen som nå foreligger svart på hvitt.

Denne uken kom nemlig de landsdekkende elevundersøkelsene som viser at over 13 prosent av elevene i 10. trinn på Revetal ungdomsskole opplever å bli mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Til sammenlikning er gjennomsnittet ved skolene i resten av fylket 4,5 prosent.

– Det gjør meg litt redd, egentlig. Da jeg fikk se tallene begynte jeg å forhøre meg litt (blant elevene journ.anm.), og jeg fant ut at det var ganske mye mobbing. Mye mer enn jeg trodde, sier elevrådsleder Theo Aske Holskil til NRK.no.

Erling Roland, professor UiS

Mobbeforsker Erling Roland sier at det mest effektive er å konfrontere mobberne og be dem slutte umiddelbart.

Foto: Ingvald Nordmark / Nrk

På landsbasis svarte fem prosent av 10.-klassingene det samme.

Les også:

– Et veldig høyt tall

Mobbeforsker Erling Roland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning syns 13 prosent er et veldig høyt tall, men understreker at tallet ikke nødvendigvis er representativt for hele skolen, siden det kun er 10. trinn som har deltatt i undersøkelsen.

– Tallet er uansett veldig høyt for dette klassetrinnet. Det er viktig at skolen har gode rutiner for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing, sier han.

– Hvordan kan man stoppe mobbingen?

– Gi mobberne klar beskjed om at de skal slutte umiddelbart. Forklar dem at dette skal følges opp og at det skal stoppe. Det er også viktig å ta vare på den som blir mobbet, sier han.

Les også:

– Alvorlige tall

Mona Larsen

Rektor på Revetal ungdomsskole, Mona Larsen, syns tallene er overraskende.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Rektor på skolen, Mona Larsen, sier hun tar tallene alvorlig.

– Årsaken til de høye tallene vet jeg ikke, men vi skal jobbe systematisk med å forbedre det, sier hun.

Er det dårlig ledelse når tallene er så høye?

Det må du nesten spørre rektorene før meg om. Som rektor nå har jeg et stort fokus på det.

Er det et dårlig miljø på skolen og følger ikke lærerne det opp godt nok?

– Det er nok en kombinasjon. Vi har hatt et stort fokus på hvilket ansvar hver enkelt lærer har til å følge opp mobbing. Hvordan det har vært tidligere, er jeg litt usikker på i og med at jeg er ny her, sier Larsen.

Elevene skal prate mer

Blant annet har rektoren satt i gang samtalegrupper i klasserommet. Ved å fortelle historier til hverandre får de skryt av hverandre for å enten vise mot, eller åpenhet.

Det skal styrke samholdet blant elevene, men også fokusere på elevens personlige styrker.

Elevrådslederen tror dette vil ha effekt.

– Vi snakker med hverandre om gode følelser og gode episoder vi har opplevd. Da får vi et bedre forhold til de personene som forteller. Det vil skape et bedre miljø på sikt, sier Theo Aske Holskil.