Televold eller Las Bøgas? Hva bør regionen hete?

Etter at det ble kjent at fylkene Vestfold og Telemark trolig slås sammen, er diskusjonen om navnet på nye regionen i full gang.

Forslag til navn på ny region

HVA SKAL "BARNET" HETE? Diskusjonen går høyt om hva en ny region bestående av Telemark og Vestfold skal hete.

Foto: Grafikk: Petter Melsom / NRK

«Telefold», «Skagerak» eller hvorfor ikke «Las Bøgas»? Kjært barn har mange navn, men regionen Vestfold-Telemark skal ende opp med et navn.

Og hva er det beste navnet på en slik region? Gulbrand Alhaug er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har tre punkter han mener er viktige med tanke på valg av navn:

1: Bør ha historisk forankring

Snorres Sturlasons kongesagaer
Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Hvis vi ser på et kart fra Snorres tid ser vi at fjorden som ligger mellom nåværende Vestfold og Østfold heter «Fold». Dermed kunne et nytt navn på en ny region bli «Folden». Det er ikke sikkert at navnet ville bli vellykket, men ville hatt en viss historisk forankring.

2: Sammensetning av fylkesnavn

Fremtidens fylkeskart

I personnavngransking ser vi ofte at navn blir satt sammen. Tidlig på 1900-tallet fikk spesielt jenter nye navn. Et eksempel er Norveig. Navnet kom fra det allerede eksisterende Norunn og Solveig. Tilsvarende kunne vært gjort med en ny region. Et ledd kunne vært tatt fra Telemark og ett fra Vestfold, slik at et nytt navn på regionen kunne blitt «Telefold».

3: Se på hva gamle amt het tidligere

Grensestein Nordre Bergenhus Amt ved Brekka i Eid
Foto: Geir Haugen

Tidlig på 1700-tallet var det amt i stedet for fylker som i dag. Språkprofessoren sier det kunne vært en idé og se på hva navnene på de ulike amtene var den gang, og lage en kombinasjon ut av dem.