Hopp til innhold

Telemark kommer godt ut

Nedgangen i fraværet i den videregående skole går ned med to dager på landsbasis, mens den går ned med en dag i Telemark. Årsaken er at Telemark har så lavt fravær fra før, forklarer fylkesopplæringssjef Helge Galdal.