Hopp til innhold

Telemark gir blaffen i klimatiltak

PORSGRUNN (NRK) Bare Troms, Finnmark og Svalbard er dårligere enn Telemark til å søke om statlig støtte til å gjennomføre klimatiltak. Men det finnes et lyspunkt.

Geir Ausland, verksdirektør Elkem Solar

LYSPUNKT: Elkem Solar på beskrives som innovative og gode til å ta i bruk ny teknologi, og har fått masse støtte fra Enova til å gjennomføre energibesparende og klimaeffektive tiltak.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Norge har som mål å kutte utslipp samtidig som næringslivet skal skape nye verdier, og industrien kan få støtte til dyre klimatiltak gjennom Enova.

Enova er statens verktøy for å få bedrifter og privatpersoner til å gjennomføre effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Så langt, så vel. Men Telemark har det siste året vært en sinke.

Sol

Sammen med verksdirektør Geir Ausland ser vi store roboter som veier og måler blokker av silisium, som skal brukes til å lage solceller. Ausland forklarer at dette er enden av produksjonen

Det er ingen tilfeldighet at vi står akkurat her, kanskje i hjertet av produksjonen av fornybar energi.

– For å utvikle solindustrien er det to ting som er veldig viktig. Det er å produsere med et lavt energiforbruk, og å stadig ta i bruk nye løsninger.

Elkem Solar har gjort store investeringer for å bli mer energieffektive. Og til disse investeringene har de fått støtte av Enova. Men bedriften er et lyspunkt i en ellers mørk statistikk for Telemark.

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef hos Enova, sier at Telemark har en del å gå på når det gjelder å søke om tilskudd til klimavennlige endringer.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Stort potensial

– Vi ser at Telemark har et potensial, for de plasserer seg under gjennomsnittet av norske fylker. Prosjekter i Telemark utgjør i overkant av tre prosent av samtlige prosjekter vi har støttet i år, sier Enovas kommunikasjonssjef, Eiliv Flakne.

For mens Elkem Solar, som blir beskrevet som innovativ og god til å ta i bruk ny teknologi, gjennom årene har tatt store steg mot lavutslippssamfunnet, har bare 1 prosent av Enovas støtte i år gått til Telemark. Det er 10 millioner av 1 milliard kroner.

– Vi ser at for at vi skal klare å bidra til at Norge får den livskraftige forandringen på vei mot lavutslippssamfunnet, så må vi få inn flere søknader, sier Flakne.

Fordeler

Enova har støttet 25 prosjekter i Telemark det siste året. Bare Troms, Finnmark og Svalbard har færre. Hvorfor er ikke et industritungt fylke som Telemark bedre?

– Det er vanskelig å si. Det har nok med kunnskap, informasjon fra oss og evnen til å gjøre slike tiltak. For det koster noe for bedriften å gjennomføre tiltak, selv om vi er med.

Verksdirektør Ausland oppfordrer likevel bedrifter i Telemark til å tenke mer klima. Han sier også at slike investeringer, selv om de har kostet, har gitt dem fordeler i et stadig mer bevisst marked.

– Det er faktisk slik at det i enkelte markeder blir gitt fordeler til produkter som har lavt CO₂-«footprint» i sin produksjon. Det har vært en fordel for oss.