Tatt med overgrepsbilder

Nå må mannen, som også tilsto seksuelt krenkende atferd, i fengsel.

Larvik tingrett.

RETTSMØTE: Saken ble behandlet i Larvik tingrett tidlig i august.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

I retten forklarte mannen, som er i begynnelsen av 20-åra, at han i 2014 oppbevarte 46 videoer og mer enn 100 bilder som seksualiserer barn. Han skal selv ha søkt opp og lastet ned materialet.

Nå har Larvik tingrett dømt mannen til fengsel i åtte måneder. Fem måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Krenkende atferd

Mannen var også tiltalt for en rekke tilfeller av seksuelt krenkende atferd. Bakgrunnen for dette var et stort antall upassende telefoner til flere kvinner.

Ved et tilfelle delte han også et bilde av en mindreårig slektning på et pornonettsted.

Tilsto

Mannen avga en uforbeholden tilståelse da saken ble behandlet i Larvik tingrett i begynnelsen av august.

Dommen er noe mildere enn forslaget fra påtalemyndigheten, som la ned påstand om til sammen elleve måneders fengsel.

I formildende retning legges det vekt på at mannens tilståelse og forklaringer har lettet politiarbeidet. I tillegg har han samarbeidet ved å gi fra seg relevante passord.

De straffbare forholdene skal ha skjedd før utgangen av 2014, og ifølge dommen har mannen nå fått et opplegg rundt seg.