Tatere føler seg diskriminert

Loven sier at barn av taterfamilier som omplasseres i fosterhjem skal plasseres i hjem med samme kulturbakgrunn som de selv kommer fra. Det skjer ikke.

Monika og Lennart Karlsen
Foto: Berit Heggholmen / NRK

Det mener ekteparet Monika og Lennart Karlsen som har undersøkt praksisen.

- Barn fra taterfamilier havner i norske familier. Da mister de muligheten til å lære egen kultur og identitet, sier Monika Karlsen.

- Loven brytes

Ekteparet har henvendt seg til en rekke kommuner og konklusjonen er klar: Loven brytes.

I 2003 godkjente Norge FNs barnekonvensjon som sier at barn skal så langt som mulig plasseres i familier med samme kulturbakgrunn.

- Taterkulturen er sterk når det gjelder reise, sang og handelstradisjoner, sier Lennart Karlsen.

Han er redd barn som omplasseres og ikke blir kjent med egen kultur kan havne i identitetskonflikter senere i livet. Men problemet er ikke at barnevernet ikke vil plassere barn i taterfamilier. Det finnes ikke godkjente fosterfamilier blant taterne.

Må gi opp kulturen

- Barnevernet må ta det første steget og invitere til det. Det er ganske vanskelig å gå til en instans som har undertrykt deg i mange år med å ta fra deg barna, sier Monika Karlsen lettere oppgitt.

- Dessuten er krava for å bli fosterfamilie at du gir opp taterkulturen, sier Lennart, og da er jo hele vitsen borte.

Ekteparet håper at lovverket kan endres og at det skal bli lettere å kunne leve ut taterkulturen slik de har lært den å kjenne. Men først og fremst ønsker de at taterbarn som omplasseres ikke skal bli diskriminert.

Les også: - Tatere ikke velkommen