Hopp til innhold

Tannregulering kan bli dyrere

SKIEN (NRK): Kjeveortopeder opplever at foreldre må takke nei til tannregulering for barna fordi det er for dyrt. Nå kan støtten til mange falle helt bort.

Tannregulering

FORELDREBETALING KAN ØKE: Foreldre kan komme til å måtte betale alt selv for de korteste behandlingene.

Helsedirektoratet har nylig oversendt et forslag til Helse- og omsorgsdepartementet om nye prioriteringer etter å ha gått gjennom dagens regelverk. Det er både sammenlignet og vurdert opp mot systemene i de andre skandinaviske landene.

Den viktigste endringen er økt støtte ved stor plassmangel i fronten, men det blir også foreslått å kutte all støtte til dem med minst, men likevel klart, behov for tannregulering.

Per Lüdemann, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Per Lüdemann i Helsedirektoratet mener ikke alle trenger å regulere mindre tannfeil.

Foto: privat

– Ganske mange av disse bittavviksfeilene er ganske banale, og trenger ikke behandling, sier Per Lüdemann, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

– Det kan likevel bli ganske dyrt for mange?

– Ja, det kan det bli, men dette er de korteste og rimeligste behandlingene.

Bransjeforeningen liker dårlig at støtten til hele gruppe C, altså de med klart behov for tannregulering, kan forsvinne.

Det er en utvikling som vi frykter, og som vil falle dårlig ut for en stor del barn og unge som vi mener bør få tilgang til kjeveortopedisk behandling til en fornuftig pris, sier leder av Norsk kjeveortopedisk forening, Jon Egil Tønnevold Fiane.

Les også: Kjører 21 mil for tannregulering

– Krev kostnadsoverslag

Jon Egil Tønnevold Fiane, leder Norsk Kjeveortopedisk forening

Jon Egil Tønnevold Fiane i Norsk kjeveortopedisk forening liker ikke at mange kan miste støtte.

Foto: privat

Det er fri prisfastsettelse hos kjeveortopeder, og foreldre bør få vite skriftlig hva behandlingen koster før den starter, mener Jon Egil Tønnevold Fiane.

– Det er et krav om at vi skal levere et skriftlig kostnadsoverslag, og gjerne i forbindelse med en behandlingsplan, dersom egenbetalingen kommer på over 5000 kroner. Det gjør den jo i de aller fleste tilfellene.

Sjekk prisene hos de forskjellige kjeveortopedene her: Behandlinger - Hvakostertannlegen.no

Noen må takke nei

Espen Færøvig, som jobber som kjeveortoped i Skien har opplevd at folk ikke har råd til tannregulering til barna.

I løpet av ett år er det mellom 10 og 20 som må tenke seg godt om, og rundt 10 som takker nei, sier han.

Espen Færøvig, kjeveortoped i Skien

Kjeveortoped Espen Færøvig i Skien sier de hjelper til så godt de kan dersom foreldre sliter med betalingen.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Folketrygden gir i dag fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst, avhengig av behandlingsbehov.

– Hvis det er flere barn, får man søskenmoderasjon, men staten har ikke økt satsene etter prisindeksen, og dermed har belastningen på foreldrene blitt større, sier Færøvig.

Han sier manglende behandling på grunn av dårlig råd, kan gi dårligere tannhelse.

Jeg har sett noen – men ikke ofte – tenner som gror inn og ødelegger nabotennene fordi det er trangt om plassen. På sikt taper de tenner, som de må erstatte seinere i livet.

Hvor mange foreldre som må få hjelp av det offentlige med regningene fra reguleringstannlegen, har ikke Nav tall på. Før økonomisk tilskudd blir gitt, blir det også foretatt en konkret vurdering av hjelpebehov og stønadsbeløp.

Les også: