Sykehuset vil rense vannet

Sykehuset Telemark ønsker seg nytt renseanlegg for å hindre legionella. 

analyse av legionella
Foto: Arkivfoto: Alf Ove Hansen / Scanpix

 I fjor døde en person etter å ha blitt smittet av legionellabakterier fra dusjanleggene på Sykehuset Telemark. En annen person ble også smittet, men senere friskmeldt.

Klinikksjef på medisinsk avdeling Per Urdal er beroliget over at de siste års prøver har vært bakteriefrie, men helt trygg på at dette ikke vil skje igjen blir han aldri.

 - Det kan vi aldri være. Legionella er en bakterie som trives i vann og vannrør. Sikker kan man aldri være, men vi tror vi har en bedre kontroll på vår vannsituasjon enn andre sykehus, sier klinikksjefen.

Urdal sier de ønsker seg et system for kontinuerlig vannrensing. Det vil si at man kobler til et renseanlegg som kontinuerlig renser, og nærmest garanterer, vannet bakteriefritt. Dette er ikke prøvet i Norge tidligere, og det kreves derfor dispensasjon fra Helsetilsynet og Næringsmiddeltilsynet. Det dreier seg om å rense vannet med kobber- og sølv-ioner. Resultater etter bruk i USA er meget gode. Per Urdal forteller at de har en søknad inne og håper å komme i gang med et slikt anlegg i løpet av høsten.

 

Ivar Torskog
Foto: Stine Traaholt / NRK

Ivar Torsberg fra Ulefoss var i fjor sommer døden nær som følge av legionella smitte. Sannsynligvis hadde han blitt smittet gjennom dusjanleggene på jobben på Esso på Slagentangen Tønsberg da han en morgen våknet og trodde han hadde influensa.

Han forteller at han våknet, var varm og svettet – som om han var rammet av influensa. Deretter gikk han over til å begynne å fryse og hukommelsen ble borte. Han husket ingen ting på tre dager.

Det endte med at han ble sendt på sykehuset hvor han måtte legges i respirator. Han forteller at han omtrent ikke husker noe av de to ukene han ble liggende i respirator. I løpet av disse to ukene mistet han også alt av krefter, og forteller at han blant annet måtte lære seg å gå igjen.

– Det var en tøff tid, ikke minst for de hjemme, sier Ivar Torsberg.

Nå håper han at alle vil gjøre sitt for å holde legionella bakterien borte.