Swanstrøm anker dommen

Bedrageridømte Dag Swanstrøm anker dommen på åtte måneders fengsel. Synnøve Finden-gründeren ble i tingretten dømt for grovt bedrageri og økonomisk utroskap.

Konsernsjef i Synnøve Finden, Dag Swanstrøm
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det var i slutten av september at Dag Swanstrøm (61) i Oslo tingrett ble dømt til fengsel i åtte måneder. Halvparten av straffen var betinget. Nå anker Swanstrøm, som er tidligere daglig leder for Telemarkskyri meieri, saken inn for lagmannsretten.

– Vi mottok anken 15. oktober, og han anker over skyldspørsmålet om grovt økonomisk utroskap og grovt bedrageri, sier politiadvokat Jon Borgen i Telemark politidistrikt.

61-åringen ble i tingretten funnet skyldig i ett grovt bedrageri på 400.000 kroner og fem tilfeller av grov utroskap på tilsammen i overkant av en million kroner. Han ble dømt til å betale tilbake 400 000 kroner til Fyresdal kommune. Han ble også dømt for å ha tatt ut en million kroner fra Nye Telemarkskyri meieri.

Les også:

Tiltalt for alvorlig økonomisk kriminalitet

Ostegründer i retten for underslag

To forhold blir stående

I dommen fra Oslo tingrett ble det vektlagt at "både bedrageriet og utroskapspostene har preg av at Swanstrøm håpet å kunne gjøre opp for seg i ettertid". Ifølge Borgen ønsket ikke Påtaleenheten å anke tingrettsdommen.

De straffbare forholdene stammer fra perioden 2009-2010. Straffesaken er knyttet til selskapet Nye Telemarkskyri Meieri AS, hvor 61-åringen var hovedeier. Selskapet gikk konkurs i 2011.

Politiadvokaten vet ikke hvilke argumenter forsvarerne har for anken.

Jon Borgen

Politiadvokat Jon Borgen vet ikke når ankesaken mot Dag Swanstrøm kommer opp.

Foto: Stine Hansen / NRK

– Advokat Erling O. Lingtveit sier forsvarerne vil komme med et støtteskriv i løpet av et par ukers tid, og da får vi vite hvordan de argumenterer for at anken skal slippe igjennom til lagmannsretten, sier Borgen.

Ifølge Borgen er det to punkter Swanstrøm ikke har anket.

– Han har ikke anket de to forholdene hvor han er dømt for skatteunndragelse og brudd på bokføringsloven, sier politiadvokaten.

Det er ikke klart når ankesaken mot 61-åringen kommer opp.