Ønsker at Svelvik blir en del av Drammen

FAU-ledere og politiker i Svelvik ønsker at kommunen skal slå seg sammen med Drammen kommune.

Mads Hilden.

Mads Hilden mener en kommunesammenslåing med Drammen er gjennomførbart og ønsker at det skal skje så fort som mulig. Han tror mange er enig med ham.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Skilt.

Skal kommunen se mot Vestfold, eller Drammen?

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK
Knut Amund Surlien.

Knut Amund Surlien sier at de fleste innbyggerne har en sterk tilknytning til Drammen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK
Frank Eastwood.

Frank Eastwood tror Drammen kommune vil reagere positivt på forslaget.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Vi ønsker å være et pilotprosjekt for å se på hvordan en liten kommune som Svelvik kan gå inn i en større kommune som Drammen, sier kommunerepresentant Mads Hilden i Svelvik kommune.

– Hvorfor vil en sammenslåing hjelpe dem som bor i Svelvik?

– For det første vil det sette oss i bedre stand til å ha robuste kommunale tjenester. Innenfor de rammene som er i dag, så er det veldig vanskelig for Svelvik å levere det, sier han og fortsetter:

– For det andre vil vi da være en del av en region hvor vi vil være et mer attraktivt tilflytningsområde. Vi ser at Drammens-regionen vokser kraftig, men vi har foreløpig vært litt skjermet for den veksten, nettopp fordi vi ligger på Vestfold-siden og litt for oss selv. Ved å være en del av Drammen, vil vi kunne ta en del av den utviklingen som er der. Vi har enormt mye å tilby her i Svelvik, men vi har ikke kommet oss helt på kartet ennå, sier Hilden.

– Heller mot Drammen

Også FAU-leder Knut Amund Surlien ved Tangen skole syns en kommunesammenslåing med Drammen er en god ide.

– Jeg tror det ligger veldig gode muligheter i Svelvik. Muligheter som kanskje Drammen trenger.

– Hva med tilknytningen til Vestfold?

– Den har vært naturlig over lang tid, men de aller fleste innbyggerne heller mot Drammen i sitt daglige virke. De jobber og bruker kulturtilbudet der, fordi det er veldig mye nærmere. Det er et stykke andre veien, til Horten eller Tønsberg, sier Surlien.

FAU-lederen ved Berger skole i Svelvik, Frank Eastwood, ønsker også at kommunen skal se nærmere på muligheten for en sammenslåing.

– Vi tror de beste løsningene ligger i Drammen med tanke på videregående skoler, samferdsel, infrastruktur og tjenesteleveranser. Vi har også en nærmere tilknytning til Drammen.

– Vil vente på signaler fra sentralt hold

Ordfører i Svelvik John Gunnar Lislelid avviser ikke ideen, men vil vente og se hva departementet sier.

– Vi er nødt til å ta de prosessene som må til i forhold til kommunestruktur. Vi har nå satt ned et utvalg fra kommunestyret som, sammen med Sande, skal se på de mulighetene som er. Så får vi vente på signalene som kommer fra sentralt hold og se hva som er det riktige valget for Svelvik kommune.

Laster kart, vennligst vent...

De tre innbyggerne i Svelvik vil heller at kommunen skal være en del av Drammen kommune.