Surfing på Mølen kan bli lovlig

Fylkesmannen i Vestfold åpner nå for at det kan bli lovlig å surfe ved Mølen i Larvik. Sammen med Saltstein Surfklubb har Fylkesmannen kommet fram til en mulig løsning.

Surfing på Mølen i Larvik

Det er ulovlig å surfe ved Mølen i Larvik. Likevel er det mange som prøver bølgene. Nå åpner Fylkesmannen i Vestfold for at det skal bli lov.

Foto: Caroline Omlid

Til tross for at det er ulovlig å surfe ved det vernede området ved Saltstein på Mølen i Larvik, er det mange som likevel har prøvd bølgene ved stranda. Det har ornitologer og vernemyndigheter vært lite begeistret for. Til slutt ble konfliktnivået så høyt at partene ble enige om å gjøre noe.

Enige om samarbeid

– Vi tok opp dialogen med ornitologer og Fylkesmannens miljøvernavdeling og det har vært en suksess, sier Ivar Trondsen i Salstein Surfklubb.

Et forslag som åpner for surfing er nå ute på høring. Trondsen sier det er viktig at det nå blir lovlig.

– Nå er dette veldig uorganisert og vi klarer ikke å ha kontroll med tingene som skjer på stranda. Når vi får et lovlig vedtak kan vi organisere dette på en bedre måte. Vi kan samarbeide med Mølen ornitologiske stasjon om når det er viktig at fuglene får fred og vi kan ligge litt lavt, sier Ivar Trondsen til NRK.

Unikt område

Fylkesmann Erling Lae har vært på flere befaringer i området og jobbet for å finne en løsning som alle kan bli enige om. Trondsen skryter av Fylkesmannens engasjement i saken. Området ved Mølen karakteriserer Trondsen som helt unikt for surfere.

– Det som er helt spesielt er bunnforholdene som ikke påvirker bølgene. Dermed får bølgene en stor kraft noe som er ideelt for surfing, sier Trondsen.

Surfing på Mølen i Larvik

Bunnforholdene ved Mølen gjør bølgene kraftige og ideelt for surfing.

Foto: Saltstein Surfklubb